iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Čítačka by Tatra banka, a.s., get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Čítačka

By Tatra banka, a.s.

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Aplikácia Čítačka je určená pre klientov Tatra banky, ktorí majú aktivovanú službu Internet banking a používajú mobilné zariadenia s operačným systémom iOS od verzie 7.0. Slúži na generovanie kódov pre vstup do Internet bankingu, na potvrdzovanie platieb a aktiváciu aplikácií Tatra banky. Zároveň podporuje funkcionalitu snímania QR kódu, ktorý je generovaný v Internet bankingu a umožňuje tak získať potvrdzovací kód bez nutnosti prepisovania údajov do aplikácie.

Čítačka je autorizačný a autentifikačný nástroj rovnocenný so štandardným nástrojom Karta a čítačka, poskytuje rovnaké funkcie (bez potreby zadávať PIN ku karte pri každej operácii) a je tiež rovnako bezpečná.
Aplikácia pre svoje fungovanie nevyžaduje aktívne dátové ani hlasové služby a nezasiela žiadne SMS správy.

Čítačku je možné aktivovať prostredníctvom konfiguračnej SMS, ktorá je zasielaná telefonickou službou DIALOG Live alebo nasnímaním QR kódu vygenerovaného v Internet bankingu Tatra banky v časti „Nastavenia – Čítačka“, prípadne v pobočke Tatra banky.
V priebehu aktivácie aplikácia vyzve na nastavenie prihlasovacieho hesla, ktorého doba exspirácie závisí od jeho zložitosti.

Kompletné informácie ako aj podmienky používania Čítačky sú uvedené na www.tatrabanka.sk.

*********

Application Čítačka (Reader) is intended to Tatra banka clients with activated Internet banking service who are using mobile devices with iOS 7.0 and higher version. Application generates authorization codes for Internet banking login, payment confirmation and activation of Tatra banka's applications. It also supports the functionality of scanning the QR code that is generated in Internet banking and by this way it enables to get a confirmation code without the necessity of copying data to the application.

This application is equivalent to Card and Reader authentication and authorization device with the same functionalities (without necessity of entering PIN code for every transaction) and with the same security.
Application does not require any data, voice or SMS services actived on the device.

Application activation is possible by means of configuration SMS, which can be sent by call centre DIALOG Live or by scanning the QR code generated in Internet banking in section “Settings - Čítačka”, eventually in a branch of Tatra banka.
During the activation, application asks to set the login password. Expiration time of password depends on its complexity.

Comprehensive information and conditions for Čítačka (Reader) usage may be found on www.tatrabanka.sk.

What's New in Version 2.0.0

Čo je nové:
- Kompletná zmena dizajnu aplikácie
- Beh aplikácie na pozadí
- Predĺženie času na automatické odhlásenie z aplikácie
- Možnosť kopírovania vygenerovaného kódu

What´s new:
- Graphical redesign
- Running application in the background
- Extension of time until automatic logout from application
- Posibility to copy generated code

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
iPad Screenshot 5

Customer Reviews

Zlepsenie o 600%

Zlepsenie o 600%

Je čo vylepšiť

Redizajn nič moc, mohlo by sa dať prihlásiť do aplikácie cez pin alebo cez otlačok prstu...

Konečne

Konečne aktualizácia... A je to lepšie ako predtým.

Čítačka
View in iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
  • Free
  • Category: Finance
  • Updated:
  • Version: 2.0.0
  • Size: 14.9 MB
  • Languages: English, Slovak
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

Current Version:
All Versions: