iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Tatra banka VIAMO by Tatra banka, a.s., get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Tatra banka VIAMO

By Tatra banka, a.s.

This app is only available on the App Store for iOS devices.

Description

S aplikáciou Tatra banka VIAMO posielate peniaze cez mobil priamo na slovenské telefónne číslo. V aplikácii zadáte telefónne číslo príjemcu, sumu a platbu potvrdíte PIN kódom. Príjemca dostane okamžite správu o vašej platbe. Ak je registrovaný, peniaze sú automaticky prevedené na jeho účet, v opačnom prípade si môže peniaze vyzdvihnúť na www.viamo.sk, pričom stačí mať účet v ktorejkoľvek slovenskej banke.
Rovnako môžete zaplatiť za tovar alebo služby u vybraných obchodníkov buď zvolením obchodníka v aplikácii alebo nasnímaním špeciálneho VIAMO QR kódu.
Prostredníctvom funkcie Pripomienka môžete pripomenúť inej osobe platbu, ktorú od nej očakávate. Ak má príjemca VIAMO aplikáciu, môže na pripomienku reagovať a platbu priamo uhradiť. Ak aplikáciu nemá, môžete mu pripomienku platby poslať ako SMS správu s predvyplneným textom. Pripomienku možete naraz odoslať až 5 príjemcom.

Aplikácia Tatra banka VIAMO je určená pre mobilné zariadenia s verziou iOS 9.0 a vyššou. Po vytvorení profilu na portáli www.viamo.sk si aplikáciu aktivujete pomocou aktivačného kódu, ktorý získate v profile alebo v aplikácii zvolíte prihlásenie telefónnym číslom a heslom z VIAMO profilu, ktoré potvrdíte doručeným SMS kódom. Na potvrdzovanie platieb je potrebný už len vami zvolený PIN kód.

Výhody služby VIAMO:
- posielanie peňazí rovnako jednoduché ako posielanie SMS správy
- transakcia cez VIAMO je bezpečná ako akýkoľvek iný bankový prevod
- nie je potrebné poznať číslo účtu príjemcu
- objem transakcií podlieha limitom, ktoré nájdete na www.tatrabanka.sk
- je zadarmo

Zoznam dostupnej funkcionality:
- posielanie peňazí na telefónne číslo
- prehľad transakcií
- platby obchodníkom
- pripomienka platby

Všetky potrebné nastavenia služby ako aj odpovede na vaše otázky nájdete na www.viamo.sk.
V prípade, že máte akékoľvek otázky, nápady alebo potrebujete riešiť konkrétny problém, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu iphone@tatrabanka.sk

*********

Application Tatra banka VIAMO allows you to send money via cell phone directly on Slovak phone number. In the application you enter receiver’s phone number, amount of money and confirm the payment by four-digit PIN code. Receiver gets instant message about your payment. If a receiver is registered in VIAMO service, money is automatically transferred to his/her account, in other case, he/she can collect money on www.viamo.sk portal. Receiver can have a bank account in any Slovak bank.
You can also pay for goods or services at selected merchants. You can select VIAMO merchant directly in the application or you can scan special VIAMO QR code.
Function payment reminder allows you to remind another person payment you expect. If the receiver has Viamo application he/her can react and pay directly. If receiver does not have the application, you can send payment reminder as an SMS message. You can send payment reminder to 5 recipients at once.

Tatra banka VIAMO application is intended for mobile devices with iOS 9.0 version or higher. You just need to create a profile on www.viamo.sk portal and activate your application. To activate the application an activation code from your profile is needed or you choose login by phone number and password from VIAMO profile, that you confirm by SMS code. For payment approval only a four-digit PIN code is required.

Benefits of VIAMO service:
- Sending money is as easy as sending a text message
- Transactions via VIAMO are as safe as any other bank transfers
- It is not needed to know bank account number of receiver
- Amount of transactions is liable to the limits which you can find on www.tatrabanka.sk
- free of charge

Available functionality:
- Sending money to a mobile phone number
- Transaction overview
- Business payments
- Payment reminder

You can find all settings and answers to your questions on www.viamo.sk

What's New in Version 2.0.45

Čo je nové:
- Opravy drobných chýb

What’s new:
- Minor bug fixes

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
iPad Screenshot 5
Tatra banka VIAMO
View in iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
  • Free
  • Category: Finance
  • Updated:
  • Version: 2.0.45
  • Size: 33.9 MB
  • Language: English
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Customer Ratings

Current Version:
All Versions: