iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Tatra banka by Tatra banka, a.s., get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Tatra banka

By Tatra banka, a.s.

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Ako prví na Slovensku vám predstavujeme bankovú aplikáciu prispôsobenú aj pre vaše Apple Watch. Aplikácia Tatra banka je určená pre mobilné zariadenie s verziou iOS 7.0 a vyššou (pre zobrazenie na hodinkách je potrebná verzia iOS 8.2 a vyššia). Pre jej používanie je potrebné mať aktivovaný Internet bankingTB a prístup k internetu.

Pri aktivácii je potrebné zadať PID a heslo do Internet bankingu a potvrdiť kódom z hardvérovej Karty a čítačky alebo z aplikácie Čitačka (funkcia Podpis). Následne aplikácia vyzve na vytvorenie PIN kódu používaného pre prihlasovanie.

Aplikácia poskytuje širšiu funkcionalitu z Internet bankingu, doplnenú o niektoré špecifické funkčnosti, ktoré si môžete pozrieť aj cez funkciu DEMO.

Zoznam dostupnej funkcionality:
1. Účty - zostatok, detail a pohyby (export a zdieľanie), mesačný výpis v PDF s možnosťou tlače, rožšírené vyhľadávanie nad pohybmi aj staršími ako 3 mesiace, možnosť odpovedať na prijatú platbu, vytvorenie príjemcu z pohybu, graf zostatkov, správa voliteľného prečerpania
2. Debetné karty – detail a pohyby, online manažment, možnosť zablokovať kartu
3. Kreditné karty - detail a pohyby, prevod z kreditnej karty, dlžná suma, kalendár uzávierok, splatnosť karty, export pohybov, graf, online manažment, možnosť zablokovať kartu
4. Ponuky na predschválenú kreditnú kartu, bezúčelový úver NONSTOP a ďalšie
5. Schránka správ a dokumentov (push notifikácia o prijatej správe/dokumente)
6. Platba (v mene EUR do SEPA krajín)
7. Skener platobných poukazov, faktúr a IBANu
8. Platby čakajúce na spracovanie
9. Zoznam pobočiek a bankomatov (vrátane navigácie)
10. Aktuálny kurzový lístok (menová kalkulačka a vývoj kurzov)
11. Kontakty
12. Prehľad úverov
13. Demo
14. Správa trvalých platobných príkazov - zoznam, zadanie/zmena/zrušenie, duplikovanie, vytvorenie platby z TPP
15. Výber z bankomatu mobilom
16.Spending report - prehľad príjmov a výdavkov, správa kategórií, nastavenie
17. Správa domácich príjemcov (vrátane zobrazovania šablón)
18. Novinky
19. DDS Dôchodok
20. Fondy TAM
21. Majetok a záväzky
22. SEPA inkasá
23. Zmluvná dokumentácia
24. Ciele

V prípade, že máte akékoľvek otázky, nápady alebo potrebujete riešiť konkrétny problém, kontaktujte nás:
- prostredníctvom e-mailu iphone@tatrabanka.sk alebo
- prostredníctvom kontaktov na webe Tatra banky: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty.html

*******

As a first bank in Slovakia we introduce a bank application adapted also for your Apple Watch.
The Application provides enhanced Internet banking functionality, extended about some additional features. You can check the possibilities of application in list of available functionalities attached below, or through DEMO function.

List of available functionality:
1.Accounts – balance, detail, transactions, PDF monthly statement with print, movements search older than 3 months, option to reply by payment, option to create beneficiary from an account movement, export of movements and daily balances chart, sharing of movement detail, setting of Optional Overdraft
2. Debit cards - detail and movements, online card management, the posibility to block a card
3. Credit cards – balance, detail, payment from credit card, transactions, repayment, online card management, the posibility to block a card
4. Offer of pre-approved credit card, non-purpose loan and others
5. Inbox and docbox
6. Payment - in EUR currency to all SEPA
7. Postal orders, invoices and IBAN scanner
8. Maintenance of pending payments
9. Branches and ATMs
10. Exchange rates
11. Contacts
12. List of loans – loan detail
13. DEMO
14. Standing orders
15. ATM cash withdrawal by mobile
16. Spending report
17. Beneficiaries
18. News
19. DDS Pension
20. TAM funds
21. Assets and liabilities
22. SEPA Direct Debits
23. Contract documents
24. Goals

If you have any additional questions, please do not hesitate to contact us on:
- by e-mail iphone@tatrabanka.sk or
- by contacts on our website: http://www.tatrabanka.sk/en/about/contacts.html

What's New in Version 2.9.0

Čo je nové:
- Plánovanie finančnej budúcnosti prostredníctvom funkcie Ciele
- Zmluvná dokumentácia v elektronickej forme
- Avízo o nezrealizovanom trvalom príkaze s možnosťou vytvoriť jednorazovú platbu
- Drobné úpravy pre zvýšenie spokojnosti používateľov

What´s new:
- Planning of financial future via function Goals
- Contract documents in electronic form
- Failed standing order advice with possibility to create a single payment
- Minor improvements to increase users‘ satisfaction

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
iPad Screenshot 5
iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3

Customer Reviews

TouchID

Páči sa mi že sa TB snaží vymýšľať kopu nových funkcii ale prihlásiť sa cez TouchID je už na iPhone viac menej štandardom

Chýba veľa detailov

Keď sa banka chváli,že je najinovatívnejšie na Slovensku,prečo iné banky majú v aplikáciách touchID a Tatrabanka nie?
Chýba možnosť generovať PDF s rôznym filtrovaním o pohybe na účte,nielen mesačné výpisy.
Nedá sa zriadiť termínovaný vklad.
Malý font písma pre iPhone.
Chýba úroková kalkulačka.
Bežanie na pozadí 2 minúty je dosť málo. Pridajte viac možností.
Prečo sa karta nedá zablokovať len dočasne? Prečo sa nedá zas odblokovať cez aplikáciu?
Po aktualizácii zas musím všetko nastavovať.

Touch ID

Aplikácia tlačí na vlastné "inovatívne" riešenia namiesto toho aby použila vstavanú funkcionalitu Touch ID v iOS.

Tatra banka
View in iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
Offers Apple Watch App for iPhone
  • Free
  • Category: Finance
  • Updated:
  • Version: 2.9.0
  • Size: 57.8 MB
  • Apple Watch: Yes
  • Languages: English, Slovak
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

Current Version:
All Versions: