iPhone Screenshots

Description

Izgradnja demokratskog društva širenjem slobode i jednakosti građana, socijalna pravda, poštovanje ljudskih i građanskih prava, jačanje vladavine prava, državno uređenje zasnovano na podeli i ravnoteži zakonodavne, izvršne i sudske vlasti uz postojanje i poštovanje opozicije u parlamentu i slobodne kritičke javnosti, stvaranje snažnih, nezavisnih institucija i poštovanje demokratskih procedura pri donošenju odluka, razvoj i podrška civilnom društvu - programski su ciljevi koje je Demokratska stranka objavila pre 25 godina, kao prva opoziciona stranka, na svojoj Osnivačkoj skupštini i nikad ih se nije odrekla.

Sa takvim programom Demokratska stranka se svrstala u grupu najprogresivnijih, modernih partija današnjice baštineći humane i slobodarske vrednosti Evrope. Svih ovih godina Demokratska stranka istrajava u mirotvornoj politici, zalažući se za dijalog i toleranciju, osuđujući diskriminaciju, zločine i govor mržnje, izlažući se, pri tom, napadima represivnih režima.

Demokratska stranka je upornom borbom, okupljajući sve demokratske snage zemlje, izvojevala izbornu pobedu i najvećim demonstracijama koje su zabeležene, odbranila glasove građana i svoju pobedu 5. oktobra 2000. godine. Tom pobedom Demokratske opozicije Srbija je izašla iz režima izolacije, sankcija i isključenosti iz međunarodnih organizacija. To su dela i zasluge Demokratske stranke koje nikakve klevete i organizovane hajke ne mogu opovrći. Demokratska stranka je ponosna na to što sve vlade formirane od tada baštine tekovine i dostignuća petog oktobra, slobode i prava i saradnju sa svetom.

Danas smo suočeni sa dubokom krizom srpske privrede, društva i države, koja se može ublažiti i savladati samo osmišljenim, kompetentnim i pravednim ekonomskim reformama, značajnim podizanjem nivoa obrazovanja i kulture, jačanjem autoriteta nauke i znanja, kao i zdravstvene zaštite. Pluralizam i konkurencija političkih i ekonomskih subjekata i medija moraju biti odbranjeni od vladavine jedne partije i jednog čoveka, od monopola finansijskih oligarha i režimskih medija. Država kao sekularna republika i njene institucije moraju biti odbranjene od svih vidova uzurpacija njenih nadležnosti od strane nedržavnih organizacija i korporacija. Društvo se mora odbraniti od svih oblika nasilja, verbalnog i fizičkog: u porodici, školi, na ulici, na sportskim priredbama, kao i na radnom mestu. Država i društvo moraju podsticati i negovati dijalog i argumentovanu raspravu.

Vapaj za socijalnom pravdom stotina hiljada siromašnih, nezaposlenih i obespravljenih ljudi u Srbiji postaje sve glasniji - to obavezuje Demokratsku stranku, kao stranku socijaldemokratske orijentacije, da se angažuje u borbi za pravedniju raspodelu društvenog bogatstva, za ukidanje enormnih razlika između sveta bogatih i sveta siromašnih, između sveta rada i sveta kapitala. Smatramo da je moralno nedopustivo i društveno i istorijski opasno tako drastično raslojavanje društva povećavanjem jaza između bogatih i siromašnih. Verujemo da samo socijalno odgovorna država, uz podizanje male i srednje domaće privrede, uz ulaganja u znanja i inovacije, uz podsticanje razvoja i kulture može da stvori ravnopravne šanse mladima da razvijaju svoje talente. Demokratska stranka nikada neće zanemarivati visoku, humanu vrednost solidarnosti sa ugroženim i nemoćnim građanima, za suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti, za rodnu ravnopravnost, za prava, slobode i zaštitu manjina.

Odlučno se borimo protiv svakog narušavanja ljudskih prava koje se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, starosnom dobu, izgledu, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

What's New

Version 1.2

- Poboljšanje performansi

Information

Seller
Demokratska Stranka
Size
36.8 MB
Category
News
Compatibility
Requires iOS 9.3 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Demokratska stranka
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.