Screenshots

Description

Moja mBanka Raiffeisen – uvek uz Vas 24h/7!

Moja mBanka Vam omogućava da brzo i jednostavno, putem Vašeg mobilnog telefona, u bilo koje vreme pristupite Vašim računima i izvršite plaćanje bez obzira gde se nalazite. Aplikaciju mogu koristiti fizička lica, mala preduzeća i preduzetnici.

Opcije dostupne svim korisnicima:

• Kursna lista
• Lociranje svih filijala i bankomata putem Google Mape
• Ponude iz aktuelnih kampanja banke
• Pomoć
• Token
• Mogućnost pozivanja Kontakt centra

Klijenti banke mala preduzeća i preduzetnici u svakom trenutku imaju na raspolaganju i:

• Informacije o stanju i prometu po dinarskim, deviznim i računima platnih kartica
• Domaće platne transakcije u dinarima.

Klijentima banke fizičkim licima je omogućeno i:

• plaćanje svih računa bez provizije, kao i kupovina i prodaja efektive bez provizije
• prenosi sredstava između dinarskih računa u banci,
• prenosi sredstava između deviznih računa bez konverzije valuta
• Informacije o platnim karticama i kreditima

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, možete nas kontaktirati putem:

- imejla: rolsupport@raiffesenbank.rs
- telefona: +381 11 3202100

KAKO POSTATI KORISNIK

Fizička lica, korisnici elektronskog bankarstva Raiffeisen banke, mogu postati korisnici aktiviranjem mobilnog tokena na jedan od tri načina: putem RaiffeisenOnLine aplikacije, posetom najbliže filijale ili pozivom Kontakt centra.
Fizička lica koja nisu korisnici elektronskog bankarstva, mogu postati korisnici podnošenjem Zahteva za korišćenje elektronskog bankarstva u filijali Raiffeisen banke a.d. Beograd.
Mala preduzeća i preduzetnici mogu postati korisnici podnošenjem Zahteva za korišćenje mobilnog i telefonskog bankarstva u ekspozituri Raiffeisen banke a.d. Beograd.


-------------------------------------------


Moja mBanka Raiffeisen – always at your side 24h/7!

Moja mBanka enables you to access your accounts and execute payments quickly and easily with your mobile phone, no matter where you are.
Application is unique for private individuals, small enterprises and entrepreneurs.

Options available to all users:

• Exchange rate list
• Locating all branch offices and ATMs via Google Maps
• Offers from current campaigns of Raiffeisen banka
• Help
• Token
• Possibility of dialling the Contact Center

Small enterprises and entrepreneurs who are clients of the bank have at their disposal at any time:

• Information on the balance and movements on their dinar and FX accounts, as well as on their payment card accounts,
• Domestic payment transactions in dinars.

Private individuals who are clients of the bank also have the possibility to:

• Pay all bills without fees, as well as to buy and sell foreign currency without fees,
• Transfer funds between dinar current accounts held with the bank,
• Transfer funds between FX accounts without currency conversion,
• Obtain information on payment cards and loans.

If you need additional information, you can contact us by:

- e-mail: rolsupport@raiffesenbank.rs
- phone: +381 11 3202 100

HOW TO BECOME A USER

Private individuals, users of electronic banking provided by Raiffeisen banka, can become users by activating the mobile token in one of three ways: via the RaiffeisenOnLine application, by visiting the nearest branch office of the bank or by calling the Contact Center.
Individual persons who are not yet users of electronic banking can become users by submitting a request for using electronic banking services in any branch office of Raiffeisen banka a.d. Beograd.
Small enterprises and entrepreneurs can become users by submitting a request for using mobile and telephone banking in any branch office of Raiffeisen banka a.d. Beograd.

What's New

Version 5.0.7

Nova verzija aplikacije ima podršku za iOS 11.

-------------------------------------------

New version supports iOS 11.

Information

Seller
Raiffeisen banka a.d.
Size
48.5 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Raiffeisen banka a.d. Beograd
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.