24 เพลง, 1 ชั่วโมง, 15 นาที

ชื่อ เวลา
0:06
3:36
3:39
3:58
3:34
0:05
3:22
3:07
3:48
3:02
0:05
3:34
3:29
4:04
4:00
3:30
3:03
3:44
3:09
3:28
3:38
3:34
4:18
3:29

รายการอื่นๆ จาก Tove Lo

อัลบั้ม

วิดีโอ

ผู้ฟังรายการนี้ยังเล่น