10 เพลง, 33 นาที

ชื่อ เวลา
2:23
3:39
3:13
4:41
3:09
2:42
3:39
2:45
2:56
3:56

รายการอื่นๆ จาก C.O.S.A.

อัลบั้ม

ผู้ฟังรายการนี้ยังเล่น