Screenshots

Description

“อสม.ออนไลน์ แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับ รพ.สต. และ อสม. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน”

อสม.ออนไลน์ เป็นแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เอไอเอสตั้งใจพัฒนาขึ้น ด้วยแนวคิดการให้บริการเพื่อสังคมที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนพื้นฐานของสังคมมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

โดยแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับวิถีการทำงานของงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเน้นความเป็นแอปพลิเคชันที่มีความเรียบง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อน เมนูเป็นภาษาไทยที่ง่ายต่อความเข้าใจ และมีความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ ทำให้สมาชิกในเครือข่าย อสม.ออนไลน์ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง และฉับไว อันจะสร้างความอุ่นใจให้กับคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม


ห้องข้อมูลต่างๆ

แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มีการแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกดู ดังต่อไปนี้
-นัดประชุม
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การนัดประชุมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รพ.สต. แจ้งนัดหมายการประชุมได้ในคราวเดียว สมาชิก อสม.ออนไลน์ รับรู้พร้อมกัน มีระบบตอบรับและปฏิเสธการเข้าร่วมประชุม รู้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ลดความสิ้นเปลืองในการจัดเตรียมการประชุม
-แจ้งรับเงิน
ห้องข่าวแจ้งรับเงิน อสม. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ รพ.สต. แจ้งข่าวการรับเงินค่าป่วยการได้ในคราวเดียว สมาชิก อสม.ออนไลน์ รับรู้พร้อมกัน
-โรคระบาด
เมื่อมีเหตุการณ์โรคระบาด การสื่อสารข้อมูลระหว่าง รพ.สต. และ อสม. เป็นสิ่งสำคัญ รพ.สต. แจ้งข่าวโรคระบาดได้ในคราวเดียว สมาชิก อสม.ออนไลน์ รับรู้พร้อมกัน ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นการสื่อสารสองทาง อสม. สามารถแจ้งสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่กลับมาให้ รพ.สต. ได้รับรู้สถานการณ์ได้เช่นกัน
-ข่าว/ประกาศ
เมื่อมีข่าวสาร ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และงานสาธารณสุข รพ.สต. จะส่งผ่านแอปพลิเคชันได้รวดเร็ว รพ.สต. แจ้งข่าวและประกาศได้ในคราวเดียว สมาชิก อสม.ออนไลน์ รับรู้พร้อมกัน ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นการสื่อสารสองทาง อสม. สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าว และประกาศได้
-บันทึกการประชุม
เมื่อมีการประชุมกลุ่ม อสม. จะมีการบันทึกการประชุมและส่งเข้าไปยังแอปพลิเคชั่นทันที ซึ่งจะทำให้ อสม. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รพ.สต. เขียนบันทึกการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน อสม. จะสามารถเรียกดูบันทึกการประชุมย้อนหลังได้ อสม. ที่ไม่ได้มาประชุมก็รับรู้ได้เช่นกัน


การสนทนา
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเรื่องการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิก ได้รับความสะดวก และยังเป็นการแยกลุ่มสนทนาเฉพาะงานได้อย่างชัดเจน สมาชิกสามารถสื่อสารด้วยข้อความ ไอคอนแทนความรู้สึก คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ภาพถ่าย และพิกัดแผนที่ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในแบบการสนทนาตัวต่อตัว และการสนทนาแบบกลุ่ม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ เพราะส่งข้อมูลถึงเพื่อนในกลุ่มได้พร้อม กันในคราวเดียว


การส่งรายงาน
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งรายงานของ อสม. และยังช่วยให้ รพ.สต. ได้รับข้อมูลเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ต่องานส่งเสริมสุขภาพชุมชน อสม.สามารถส่งรายงานผ่านโทรศัพท์ได้ทันที โดยใช้วิธีการถ่ายรูปเอกสารจากกล้องมือถือ และนอกจาก รพ.สต. ได้รับรายงานจาก อสม. ที่รวดเร็ว แล้วยังช่วยให้การสรุปข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด รพ.สต. มีความรวดเร็วด้วยเช่นกัน ส่งผลดีต่อการตอบสนองนโยบายการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในภาพรวม


การเปิดใช้บริการ
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดย รพ.สต. จะต้องเป็นผู้ขอใช้บริการและกำกับดูแลการใช้งาน โดยสมัครใช้บริการ อสม.ออนไลน์ ได้ที่ www.ais.co.th/aorsormor ในส่วนการใช้งานของ อสม. ขอรับคำแนะนำการใช้งานได้ที่ รพ.สต. ต้นสังกัดของท่าน

What’s New

Version 6.0.5

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน

Ratings and Reviews

3.4 out of 5
7 Ratings
7 Ratings

Information

Seller
MIMO TECH COMPANY LIMITED
Size
88 MB
Compatibility
Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© MIMO Tech Company Limited
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like