ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

* 이마트 가상스토어 - 우리동네 이마트를 내 손안에 그대로!

우리 동네 이마트를 모바일 앱에 그대로 옮겼습니다.
믿을 수 있는 점포상품이 그대로, 내가 구매한 상품이 우리동네 이마트에서 직접 배송됩니다.

1. 이제 더 이상 발품 팔지 마세요!
가지런히 진열된 매대를 둘러보고 맘에 드는 상품을 꼭 눌러 카트속으로… 쏙 담아보세요.


2. 삐딱하게 들기만 하면 이마트 매장을 한번에 둘러볼 수 있어요!
힘들게 스크롤 하지 마세요. 자동 스크롤을 이용하면 스크롤 필요 없이 매대가 저절로 움직입니다.
화면을 보고만 있으면 이마트 매장 한바퀴를 다 돌아볼 수 있어요~ 지금까지 경험한적 없는 가장 쉬운 쇼핑 방법!


3. 점포 상품만 골라 담는 게 힘드신가요?
가상스토어에는 이마트 점포상품만을 골라 추천해드립니다.
검색을 이용하시면 점포에서 판매하지 않는 이마트몰의 모든 상품도 구매할 수 있습니다.


4. 매번 장볼 때 마다 깜빡 깜빡 하시죠?
필요한 물품을 그때 그때 메모하실 수 있도록 쇼핑리스트를 준비했습니다.


5. 지금 사면 오늘 배송 받을 수 있는지 궁금하시죠?
예약 배송시간 및 점포 휴일 등 상세한 배송정보를 바로 바로 확인하세요.


6. SSG 쿠폰, 포인트 사용이 안될까 봐 걱정되신다구요?
신세계 쇼핑포털 SSG에서 제공하는 모든 기능을 사용하실 수 있어요.
회원등급, 보유쿠폰, 포인트 등 SSG의 모든 혜택을 똑같이 누리세요!


※ 이런 분들은 꼭 사용해보세요!

- 바쁜 일정으로 매장에 방문하기 어려운 분들
- 마트에서 쇼핑을 즐기지만 사람이 많아 불편하고 힘든 분들
- 모바일 쇼핑이 어렵다고 느끼신 분들

[ APP 접근 권한 안내]
서비스에 필요한 접근권한에 대해 안내 드립니다.

① 필수적 접근 권한
*) 기기 및 앱 기록 : 앱 실행시 구동 오류확인, 사용성 개선

② 선택적 접근 권한
허용하지 않으셔도 서비스 이용이 가능하며, 해당 기능 이용시 동의를 받습니다.
*) 사진/카메라 : 포토 상품평

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 1.2.9

더 나은 쇼핑을 위해 노력하겠습니다.

이번 버전에서는 UI 및 일부 버그를 개선했습니다.

ข้อมูล

ผู้ขาย
Shinsegae EC
*WEA.AppPages.Size*
50.8 MB
ประเภท
ช็อปปิง
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
อังกฤษ, เกาหลี
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© COPYRIGHT 2014 EMART. ALL RIGHTS RESERVED
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้