ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

"No princípio era o verbo..."
A Bíblia Sagrada contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. As suas doutrinas são sagradas, os seus preceitos são justos, as suas histórias verdadeiras e as suas decisões imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigí-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússula do piloto, a espada do soldado, e o mapa do cristão. Através dela se restaura o paraíso, se abrem as portas do céu e as portas do inferno nos são reveladas. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem é o seu propósito, e a glória de Deus a sua última finalidade. Deve encher-nos a mente, governar-nos o coração e guiar-nos os pés. Leia-a lenta e frequentemente, e sempre em oração. Será uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É-nos dada nesta vida e será aberta no juízo final, sendo lembrada para sempre. A Bíblia envolve a mais alta responsabilidade, o mais árduo trabalho, reservando-se a condenação dos que menosprezem o seu conteúdo sagrado.

bíblia sagrada em português e áudio bíblia no aplicativo.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 2.8

1. Add verse index bar for easy navigation.
2. Add sleep timer feature.
3. Add audio play rate adjustment slider feature.
4. Fix notes display bugs.

ข้อมูล

ผู้ขาย
li liangpu
ขนาด
79.8 MB
ประเภท
หนังสือ
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 6.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
ไทย, กรีก, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มลายู, ยูเครน, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, เวียดนาม, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© 2015 jaqer.com
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้