ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Drivers Legal Plan® was designed in 1991 by trucking company executives who recognized that with the advent of the CDL, unnecessary traffic convictions were going to have a deep and detrimental effect on their companies' safety profiles and driver retention records.

With DOT audits, SAFESTAT ratings, skyrocketing insurance and driver replacement costs, the days of "fire and rehire" were ending.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 1.2

-connect with CDL attorneys easily
-engage in a fast growing trucking community
-stay up to date with the latest news in trucking
-handle any CDL ticket fast and with confidence
-take and send pictures of issues on the road

ข้อมูล

ผู้ขาย
Vaughn Pourchot
ขนาด
59.8 MB
ประเภท
ธุรกิจ
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
กรีก, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, นอร์เวย์ไนนอสก์, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, ยูเครน, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, เวียดนาม, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© 2017 Drivers Legal Plan
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้