ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Browse like no one’s watching. The new Firefox Focus automatically blocks a wide range of online trackers — from the moment you launch it to the second you leave it. Easily erase your history, passwords and cookies, so you won’t get followed by things like unwanted ads.

“Private browsing” on most browsers isn’t comprehensive or easy to use. Focus is next-level privacy that’s free, always on and always on your side — because it’s backed by Mozilla, the non-profit that fights for your rights on the Web.

AUTOMATIC PRIVACY
- Blocks a wide range of common Web trackers without any settings to set
- Easily erases your history — no passwords, no cookies, no trackers

BROWSE FASTER
- By removing trackers and ads, Web pages may require less data and load faster

MADE BY MOZILLA
- We believe everyone should have control over their lives online. That’s what we’ve been fighting for since 1998.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 7.0.2

Crash fixes.

การจัดอันดับและความเห็น

4.8 จาก 5
42 รายการจัดอันดับ
42 รายการจัดอันดับ

Fast safe private

Sarunyoo C

Yes it is easy to browse without worry about being tracked

Good

0899asadad

I use everytime i do

Firefox focus

Sit95555

This browser is very good and easy to use it

Thanks

ข้อมูล

ผู้ขาย
Mozilla Corporation
ขนาด
23.3 MB
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 11.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
ไทย, Asturian, Kabyle, Koyraboro Senni Songhai, Lower Sorbian, Upper Sorbian, กรีก, กันนาดา, คาซัค, คาตาลัน, คุชราตี, จอร์เจีย, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์บุคมอล, นอร์เวย์ไนนอสก์, บริตานีย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ฝรั่งเศส, พม่า, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, มราฐี, มลายู, ยูเครน, รัสเซีย, ลาว, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อารากอน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินเทอร์ลิงกัว, อินโดนีเซีย, อุซเบก, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกลิก, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เตลุคู, เนปาล, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปรันโต, แอฟริคานส์, แอลเบเนีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์, ไอริช
จัดตามอายุ
คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปี จึงจะสามารถดาวน์โหลดแอพนี้ได้
ไม่จำกัดการเข้าใช้งานเว็บ
ลิขสิทธิ์
© Mozilla and its contributors 2017
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ