ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

เริ่มต้นใช้งาน Google ไดรฟ์ได้ฟรี และเก็บไฟล์ไว้ใกล้มือเสมอทั้งในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ไฟล์ทั้งหมดของคุณในไดรฟ์ เช่น วิดีโอ รูปภาพ และเอกสาร จะมีการสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัย เพื่อให้ไฟล์ไม่หายไป เชิญบุคคลอื่นมาดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นได้ง่ายๆ ในไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดก็ได้ที่คุณต้องการ

คุณสามารถใช้ไดรฟ์เพื่อ:

• ดูเอกสาร, PDF, รูปภาพ, วิดีโอ และอื่นๆ
• ค้นหาไฟล์จากชื่อและเนื้อหา
• แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์กับคนอื่นได้โดยง่าย
• ตั้งค่าสิทธิ์การแชร์เพื่อดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไข
• เข้าถึงไฟล์ล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว
• ดูรายละเอียดและกิจกรรมของไฟล์
• เปิดดูไฟล์แบบออฟไลน์

บัญชี Google จะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 15GB สำหรับใช้ร่วมกันระหว่าง Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos ถ้าต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้น คุณสามารถอัปเกรดเป็นแผนการสมัครใช้งานแบบพรีเมียม การสมัครใช้งานเริ่มตั้งแต่ $1.99/เดือนสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB ในสหรัฐอเมริกา และอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

การสมัครใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งซื้อในแอปจะเรียกเก็บเงินกับบัญชี iTunes และต่ออายุโดยอัตโนมัติ ยกเว้นว่าได้ปิดการต่ออายุอัตโนมัติอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะสิ้นสุดช่วงเวลาปัจจุบัน การจัดการการสมัครใช้งานและการต่ออายุอัตโนมัติสามารถทำได้โดยไปที่การตั้งค่าบัญชี iTunes หลังจากซื้อ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ไดรฟ์: https://www.google.com/drive/terms-of-service

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 4.2018.42202

แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การจัดอันดับและความเห็น

4.8 จาก 5
157.6K รายการจัดอันดับ
157.6K รายการจัดอันดับ
Tostinya

ดีครับ

ใช้งานง่าย สะดวก ดีครับๆ

Ekasith

ชอบมากครับ

ใช้ดีมาก

Ammeko

Drive

Useful and great app

ข้อมูล

ผู้ขาย
Google, Inc.
ขนาด
317.4 MB
ประเภท
ผลิตภาพ
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 10.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
ไทย, Belarusian, กรีก, กันนาดา, กัมพูชา, กาลิเชียน, คาซัค, คาตาลัน, คุชราตี, จอร์เจีย, จีน (ฮ่องกง), จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์, นอร์เวย์บุคมอล, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาบี, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, มราฐี, มลายู, มองโกเลีย, มาลายาลัม, ยูเครน, รัสเซีย, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮารา, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เตลุคู, เนปาล, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, แอฟริคานส์, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© Google Inc.
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. 100 GB ฿69.00
  2. 100 GB of Storage (1 year) ฿699.00
  3. 100 GB ฿669.00

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ