ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

The best and most comprehensive GRE Math preparation app, which helps you to improve:

• basic mathematical skills
• understanding of elementary mathematical concepts
• ability to reason quantitatively and to model and solve problems with quantitative methods

App contains over 1400 questions with solutions and 140 revision notes covering all math topics:

• Arithmetic topics include properties and types of integers, such as divisibility, factorization, prime numbers, remainders and odd and even integers; arithmetic operations, exponents and roots; and concepts such as estimation, percent, ratio, rate, absolute value, the number line, decimal representation and sequences of numbers.

• Algebra topics include operations with exponents; factoring and simplifying algebraic expressions; relations, functions, equations and inequalities; solving linear and quadratic equations and inequalities; solving simultaneous equations and inequalities; setting up equations to solve word problems; and coordinate geometry, including graphs of functions, equations and inequalities, intercepts and slopes of lines.

• Geometry topics include parallel and perpendicular lines, circles, triangles — including isosceles, equilateral and 30°-60°-90° triangles — quadrilaterals, other polygons, congruent and similar figures, three-dimensional figures, area, perimeter, volume, the Pythagorean theorem and angle measurement in degrees. The ability to construct proofs is not tested.

• Data analysis topics include basic descriptive statistics, such as mean, median, mode, range, standard deviation, interquartile range, quartiles and percentiles; interpretation of data in tables and graphs, such as line graphs, bar graphs, circle graphs, boxplots, scatterplots and frequency distributions; elementary probability, such as probabilities of compound events and independent events; conditional probability; random variables and probability distributions, including normal distributions; and counting methods, such as combinations, permutations and Venn diagrams. These topics are typically taught in high school algebra courses or introductory statistics courses. Inferential statistics is not tested.

Disclaimer:
GRE is a registered trademark of Educational Testing Services (ETS). ETS neither sponsors or endorses this product or any of its content.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 1.0.1

We update our app regularly. Please, download this version to check latest features.

ข้อมูล

ผู้ขาย
Nail Galiaskarov
ขนาด
49.2 MB
ประเภท
การศึกษา
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
อังกฤษ
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© Nail Galiaskarov
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ