ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

Workout at home and get amazing results:
● Biggest and most complete home workout app
● Start training and transform your body
● Beginner & Pro plans designed by experts
● Sharp videos, clear exercise photos

Workout with confidence with everything you need to get great results while working out at home. Use Home Workout as your personal trainer and see your body improve, fast!


EXERCISE DATABASE
● Lots of exercises with many different variations
● Rich photos and hi-res videos of each exercise
● Easy-to-understand detailed descriptions
● Search by muscle group, equipment type or keyword

WORKOUTS
● Multiple workouts to choose from
● The only workout app that supports Super-Sets
● Beginner, Intermediate & Expert routines
- Fat Off, Muscle On, Get In Shape Fast, Athlete's Body, Mass Gain, Massive Chest, Arnold’s Back and many more...

FEATURES:
● Create, or add, your existing routine to the app
● Save all of your favorite exercises
● Modify and save any of our pre-made routines
● Access your workout history
● Audio cues for your rest time in between sets
● Smooth design allows for easy navigation
● Choose from bodyweight, time-based, free weight or machine based workouts
● Entirely Ad Free!

This app includes an auto renewing subscription option which unlocks all premium workouts
- Subscription options are either monthly, every 3 months or yearly
- Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase
- Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period
- Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal
- Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase
- No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period
- Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication."
- Privacy Policy and Terms of Use are available at:
http://www.fitness22.com/privacy-policy
http://fitness22content.com/Components/WebPages/TermsOfUse/TermsOfUse.html

This app is integrated with Apple Health. In the app settings you have the ability to import your gender, age, weight, and height from Apple Health.

Workout is designed by Fitness22, the fitness and and health brand trusted by millions.

● Get inspired with real life success stories
https://www.facebook.com/fitness22.apps
https://www.fitness22.com

● Get workout and health tips from our blog:
http://www.fitness22.com/blog

● Do Good
We are proud to be associated with several charitable organisations. Although we contribute to several causes, we have a particular soft spot for animals and are proud to contribute to aspca.org and rescuefromthehart.org. Please also consider donating.

----- CONTACT US -----
Dear customers, we are here for you!
Got Questions? Comments? Ideas?
support@fitness22.com

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 3.520

minor adjustments for iOS 12 compatibility

ข้อมูล

ผู้ขาย
FITNESS22 LTD
ขนาด
150.6 MB
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 10.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
ไทย, กรีก, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มลายู, ยูเครน, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, เวียดนาม, แอฟริคานส์, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© Fitness22 LTD
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. Premium Upgrade ฿69.00
  2. Premium Upgrade ฿699.00
  3. Premium Upgrade ฿35.00

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ