ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

*** Now with Unit Converter, Tape Measure and Photo Measure included ***
iMetalBox is the most elegant and handy toolkit ever created for your iPhone. Get 8 professional tools for the price of one!

--------------------------------

User reviews:
• "Nicely done ! Clever design and a must have for all. " - Dr5000
• "Pretty much any useful utility you'll need." - kfduv
• "Versatile, functional, and easy to use." - MuzikGawd
• "I love how the flashlight can be turned on as the first thing and that the light can be dimmed." - Reitveld
• "This is my go to device for flashlight, stopwatch, levels, and it even has a built-in ruler." - grailpuffin
• "Best compact app ever. It is very useful apps for daily use" - tinymoon

--------------------------------

• Flashlight
The brightest, fastest and most advanced flashlight for iPhone. It contains a compass and the brightness is adjustable.

• Stopwatch
Great for timing sport events and contest. It has a hybrid design that combine both mechanic and digital stopwatch. Accurate to 1/100 second. Records can be copied to the clipboard.

• Spirit level
Use this tool to measure angles of any object. You can use this tool for picture alignment and home decoration.

• Surface level
Measure the slope of any flat surface such as pool table and table tops.

• Ruler
Support both inches and centimeters. It contains sliders to help measure small objects.

• Protractor
Measure angles from 0 to 180 degrees. Support degree and radian mode.

• Battery Info
Displays remaining time for various type of tasks such as surfing the internet or playing games.

• Features:
- A mini compass is included with the flashlight
- Flashlight brightness is adjustable (iOS6 and later)
- Authentic looking mechanical stopwatch
- Calibrate and lock buttons for levels
- Ruler with sliders for precise measurement

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 1.5

Photo Measure Added

การจัดอันดับและความเห็น

iPhone X

Power_p

Not yet for support IphoneX

Cool apps

dinkiller ja

Nice

Ovaltinn

juda-shop

Good

ข้อมูล

ผู้ขาย
Tue Nguyen Minh
ขนาด
34.9 MB
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
กรีก, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© 2014 Phoenix Solutions
ราคา
฿69.00

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ