iTunes

เปิด iTunes Storeถ้า iTunes ไม่เริ่มทำงาน ให้คลิกที่ไอคอนของแอพพลิเคชัน iTunes ใน Dock หรือบนเดสก์ท็อปของ Windowsตัวบ่งชี้ความคืบหน้า
กำลังเปิด iBooks Storeหากไม่สามารถเปิด iBooks ได้ ให้คลิกที่แอพ iBooks บน Dock ของคุณตัวบ่งชี้ความคืบหน้า
iTunes

iTunes คือวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกในการจัดระเบียบและเพิ่มสื่อดิจิตอลในคอลเล็กชันของคุณ

เราไม่พบ iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการดาวน์โหลด app ฟรี KhunLook คุณลูก โดย Kunwadee Sripanidkulchai โปรดใช้ iTunes

ถ้ามี iTunes อยู่แล้ว คลิก ฉันมี iTunes เพื่อเปิดทันที

ฉันมี iTunes ดาวน์โหลดฟรี
iTunes สำหรับ Mac และพีซี

KhunLook คุณลูก

โดย Kunwadee Sripanidkulchai

เปิด iTunes เพื่อซื้อและดาวน์โหลด apps

คำอธิบาย

คุณลูกเป็นแอปฯ บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก โดยเน้นให้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดู ได้แก่ผู้ปกครอง สามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นเครื่องมือที่สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมที่ควรต้องติดตาม เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า

ขอขอบคุณ ความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ที่อนุญาตให้ KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-5 ปี) และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก

พัฒนาโดย
- ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
- คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชัน 3.2

Version 3.2
- เพิ่มการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Restore)
- ปรับปรุงเกณฑ์พัฒนาการตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DPSM) และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) ของกระทรวงสาธารณสุข
- ปรับปรุงเกณฑ์การเจริญเติบโตตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO
- ปรับปรุงเกณฑ์วัคซีน
- ปรับปรุงการทำงาน

ภาพหน้าจอ iPhone

ภาพหน้าจอของ iPhone 1
ภาพหน้าจอของ iPhone 2
ภาพหน้าจอของ iPhone 3
ภาพหน้าจอของ iPhone 4
ภาพหน้าจอของ iPhone 5

บทวิจารณ์ของลูกค้า

สำรองข้อมูลได้แล้ว

เวอร์ชั่นที่รอคอยจริง ๆ ครับ ขอบคุณมากครับ อัพเดทแล้วแต่ยังไม่ได้ลองใช้

KhunLook คุณลูก
เปิดใน iTunes
  • ฟรี
  • ประเภท: สุขภาพและฟิตเนส
  • อัพเดทเมื่อ:
  • เวอร์ชัน: 3.2
  • ขนาด: 27.4 MB
  • ภาษา: อังกฤษ
  • ผู้พัฒนา:

ใช้ได้กับ: ต้องใช้ iOS 7.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

การจัดอันดับของลูกค้า

เราไม่ได้รับการจัดอันดับที่เพียงพอเพื่อแสดงค่าเฉลี่ยสำหรับเวอร์ชันปัจจุบันของแอพพลิเคชันนี้
ทุกเวอร์ชัน: