ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Mommy is getting married and needs your help to look her best! Play fun make-up, painting and makeover salon spa activities!

Wedding Salon Features:
Level 1: Mommy Spa! Wrap up hair, put on a face-mask, clean-up and much more!

Level 2: Prepare for the wedding and get ready with lipstick, eye-shadow, sparkles and more!

Level 3: Oh no! Limo broke! Help fix the limousine by changing the tire, cleaning and putting in the car battery.

Level 4: Crazy face painting room! Paint a tiger design on mommy!

Level 5: Put on the veil, earrings and flowers!

Level 6: Clean up at the little spa!

Level 7: Paint another face-paint design!

Level 8: Get ready with flowers, jewelry and more!

*Level 9: Decorate the wedding cake! Add icing, paint the room and more!

*Level 10: Go to the ceremony! Put on bow-tie, eat cake and more!

Mommy & Family Painting & Make Up:
*Level 1: Help mommy clean-up and get ready for another makeover!

*Level 2: Paint a new leopard design at the mommy face-painting room!

*Level 3: Put on hairpiece, flowers and jewelry to look your best!

*Level 4: More crazy new designs! Let's have a face paint makeover!

*Level 5: Do hair-coloring, make-up and much more!

*Level 6: Get ready at the salon spa!

*Level 7: Ice Princess faceprinting and makeover salon!

*Level 8: Put on princess tiara, accessories and more!

*Level 9: Baby face-paint time! Create a cute baby butterfly design!

*Level 10: Play with the baby. Give a rattle and much more!

*Level 11: A fun family party! Paint, clean-up and decorate!

*Please note that levels 9-21 must be purchased separately.
*Please note that Mommys Crazy Wedding Day Salon is free to play, but you are able to purchase game items and remove ads with real money. If you don’t want to use this feature, please disable in-app purchases.*

Kids Games Studio is very concerned about our users' privacy. To understand our policies and obligations, please read our Terms Of Service and Privacy Policy carefully.

Terms Of Service: http://www.kidsgamesstudio.com/tos
Privacy Policy: http://www.kidsgamesstudio.com/privacy

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 1.7

- iOS 11 Ready
- Added +11 New Mommy MakeUp, Paint & Makeover Levels!
- Game enhancements including sparkles, new designs, features and characters!
- Crashing bug fixed
- Animation bug fixed
- Sound updates

ข้อมูล

ผู้ขาย
Kids Games Studio LLC
ขนาด
125 MB
ประเภท
เกม
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
กรีก, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อิตาลี, ฮังการี, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© Kids Games Studio LLC
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ