ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

Why don't you use "Mosaic & Blur" to make your SNS unique? You can easily blur background of your picture and add mosaic to hide a face.

6types of art filter, 96 retouch combinations are available. 6types of art filter are Blur, Mosaic, color Mosaic, stripe, gray animal and geometric. Please try these variable Mosaic and blur filters. Photo shooting is selectable from square size and whole display size depends on your usages like SNS. You can save picture inside this Mosaic and blur app. So, you can immediately retouch photos which you have previously retouched.
It's also good for protecting privacy! Parts of the face, vehicle number plate, name and privacy information can be safely shareable by using mosaic and blur effect. Protect your families, friends, lover’s privacy.

■ Possible to retouch immediately after photo shooting
Just with one tap, photo mode and retouch mode is easily exchanged. Changing front/ back camera is also so easy.

■ Post SNS your retouched pictures easily
Retouched pictures can be posted to SNS immediately from this app.
It adapts to Facebook, LINE, Twitter, Instagram, Tumblr. Connection to PicsArt, MediBand etc., editor appreciation is smooth.

■ Square / full screen mode
We have 2 photo shooting modes. Square and full screen mode. Square mode is suitable for instagram.

■ Combinations are 96 types! A lot of art filter.
Mosaic & blur has 6types of art filter as Blur, Mosaic, color Mosaic, strip, gray animal and geometric. Make your picture unique!

-Blur
It looks like out-of-focus. By making background out of focus, it becomes like professional.

-Mosaic
It becomes dot with related color of picture. You can make dot from small one to big one freely.

-Color mosaic
Color mosaic is convenient when you have a part where you would like to erase.

-Strip
The taste become like white-black masking tape, or screen tone. Use for protecting privacy.

-Gray animal
Masking tape and screen tone like stripe is fashionable to use. If it’s a fine pattern, white looks good and if you make it a big pattern, gray looks good.

-Geometric
It becomes like a stained glass. With a fine pattern, it’s a bit different from blur and becomes fantastic atmosphere.

■ Enlarge and retouch finely
Can enlarge and shrink just by fingers pinch out / in.

■ Make composite pictures as natural finish
Enlarge and shrink function. Enlarge picture and blur boundary with thin line, you can create a highly natural picture.

■ Make artistic images
With the combination of 6 types of 96 kinds of art filters create an interesting effect!

■Usable for privacy protection!
Sometimes, personal information which could be specified is inside when taking a picture. Then, use art filter. Art filter of color mosaic, strip and gray animal is possible to delete totally what you don’t need. It’s recommended to use this filter for license plate and address. When posting SNS, sharing picture with your and friends, this is recommended.

■ Make beautiful skin photos
It’s easy to make beautiful skin photos. If you have a blur art filter, you can erase necessary part of your skin, even for your non cosmetic salfi.

■Choose favorite picture for your home screen
You can save your favorite picture for your home screen of this app.

■Save & call within the app
No need for searching pictures from the large amount of camera roll. At once, you can get the picture when you want to have additional retouch, which you have taken or retouched before.

■ Use with famous face exchange app. (like face swap)
If you use the face exchange app together, you can make fanny picture.
With this mosaic & blur application, it’s much natural and funny by blurring unnatural part and surrounding with color mosaic.

Use in various scenes with your family, friends, lovers!
SNS posting and photo sharing will be much easier with this mosaic & blur app. Enjoy all

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 1.9

Thank you for using our service!
more bug fix.

ข้อมูล

ผู้ขาย
VIDEA Inc.
ขนาด
26.7 MB
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
ไทย, กรีก, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มลายู, ยูเครน, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, เวียดนาม, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© VIDEA Inc.
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ