ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

En tiger er "større end en mynde" og "har mange tæer". Lungesot hos kvæg helbredes med terpentin og en flået ræv der hakkes i stykker.

Hvordan tænkte og talte man i år 1700? Hvad vidste man, og hvad vidste man ikke? Det kan man aldrig vide helt præcist, men man kan få en fornemmelse ved at slå op i Moths Ordbog – en stor betydningsordbog som først er blevet udgivet i 2013 – 300 år efter dens færdiggørelse.

Moths Ordbog er for alle der er interesserede i det danske sprog, sjove ord og historie.

Ordbogen indholder over 100.000 ordbogsartikler, alle med en latinsk forklaring. Som noget helt unikt for den periode indeholder ordbogen også hverdagssprog og helt almindelige menneskers faste vendinger og talemåder. "klògt bàrn er ei at slâe lîd til" (under "barn"), "der er fâe mend der er deres koner tro" (under "mand")

Moths Ordbog er en del af ordnet.dk og udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) , som har mere end 100 års erfaring med at udgive ordbøger og står bag de største danske modersmålsordbøger. Projektet er støttet af Carlsbergfondet.

Appen kræver adgang til internettet. På den måde er du sikker på altid at have adgang til den nyeste version af ordbogen efterhånden som vi forbedrer den uden at skulle opdatere appen. Og det hele er ganske gratis. God fornøjelse!

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 2.0

• Findes ordet i en anden ordbog? Vi har tilføjet henvisninger til andre ordbøger fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
• Knap til at fjerne alle favoritter tilføjet

ข้อมูล

ผู้ขาย
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
ขนาด
2.3 MB
ประเภท
อ้างอิง
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 6.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
ฝรั่งเศส, อังกฤษ, เดนมาร์ก
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© 2015 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้