Description

ENGLISH:

Nozbe - Communicate through tasks effectively and get everything done!

More than 10 years helping more than 500,000 happy users and their teams get projects done thanks to Nozbe system and apps for all major software platforms.

HELPS YOU GET MORE DONE

Don't keep things on your mind, put them in your trusted Nozbe system. Add tasks from anywhere, organize them in projects, mark priority tasks with a star and schedule things to do later. Use categories/contexts to batch tasks and get everything done faster.

COMMUNICATION THROUGH TASKS AND COMMENTS

You're not alone! Share projects and experience effective communication through tasks.

No more emails, CCs, forgotten attachments, etc. With Nozbe shared projects communication and responsibility in your team will become clear and less distractive. Focus more on getting tasks done instead of managing them.

Add comments to each task easily and in any format - text, checklists, photos, documents - use iCloud Drive as well as any of the popular cloud storage platforms.

PRODUCTIVITY REPORTS

With Nozbe Ratio and Productivity Reports you will be able to track, measure and “gamify” your personal and your team productivity. With our acclaimed 10-Steps Productivity video course we will teach you more tips and tricks.

AUTOMATE WITH PROJECT TEMPLATES

Save your processes and procedures in Nozbe as project templates. Start new project when new instance is ready to go. You can also share your templates or get new ones shared by the Nozbe user community at Nozbe.how

USE YOUR FAVORITE TOOLS WITH NOZBE

Nozbe syncs task due dates both ways with Google Calendar.

You can comment on tasks with:
• Evernote notes
• Dropbox files
• Google Drive files
• OneDrive files
• Box files

EASILY CAPTURE TASKS EVERYWHERE

• Add tasks quickly with parameters using #hashtags
• Make email actionable - add tasks with parameters and comments via email
• Dictate tasks with Siri integration
• from Today Widget
• from other apps via Share Sheet
• with our powerful Apple Watch app
• or automate with Shortcuts app and x-callback-url schemes

Nozbe is free to download and use for up to 5 active projects. Use in-app purchase to unlock Nozbe Solo/Duo with unlimited projects or Nozbe Business with additional collaboration features.

NOZBE Plans:

• NOZBE FREE - up to 5 active projects. - Available after 30 days of Nozbe Trial exclusively for single-user accounts with up to 5 active projects and max. 100MB of data.
• NOZBE SOLO/DUO - For busy professionals, unlimited projects, shared projects, unlimited storage.
• NOZBE SMALL BUSINESS - For small growing teams, unlimited projects, shared projects, unlimited storage.
• NOZBE BUSINESS - For growing teams and businesses, additional shared projects features, more comprehensive productivity reports, dedicated premium support.

Learn more about Nozbe at nozbe.com

POLSKI:

Nozbe – działaj skutecznie i komunikuj się przez zadania!

Od ponad 10 lat ponad pół miliona zadowolonych użytkowników i ich zespołów realizuje projekty przy użyciu Nozbe - systemu i aplikacji do zwiększania produktywności na wszystkie najpopularniejsze platformy.

DZIAŁAJ JESZCZE SKUTECZNIEJ

Nie przechowuj rzeczy w głowie – przenieś je do swego zaufanego systemu Nozbe. Dodawaj zadania z każdego miejsca, organizuj je w projekty, oznaczaj zadania priorytetowe przy użyciu gwiazdki i planuj rzeczy na później. Używaj kategorii/kontekstów, aby grupować zadania i działać jeszcze szybciej.

KOMUNIKACJA PRZEZ ZADANIA I KOMENTARZE

Nie musisz robić wszystkiego samodzielnie! Współdziel projekty i skutecznie komunikuj się z innymi za pomocą zadań.

Nigdy więcej maili, CC, zapomnianych załączników, itp. Z Nozbe komunikacja we wspólnych projektach i wyznaczanie odpowiedzialności w zespole jest łatwiejsze i mniej rozpraszające. W końcu skupisz się na realizacji zadań, a nie na zarządzaniu nimi.

What’s New

Version 3.9.2

ENGLISH, version 3.9:
• Tasks links
• Add to Siri button in Infobar for adding Siri Shortcut to task lists
• Interactive notifications for today and tomorrow tasks. You can mark as done and star/unstar tasks in notification view
• Grouped notifications for reminder type od notification
• Metadata for Projects and categories in spotlight
• Silent notifications after signing up
• Comment options in completed tasks
• Bugfixes (3.9.2)

POLSKI, wersja 3.9:
• Linki do zadań
• Przycisk "Dodaj do Siri" w pasku informacji pozwalający na dodawanie skrótów do poszczególnych list zadań dla Siri.
• Interaktywne powiadomienia dla zadań z dzisiejszym i jutrzejszym terminem wykonania - możesz oznaczyć zadanie jako ukończone oraz dodać lub usunąć gwiazdkę priorytetu w widoku powiadomienia.
• Pogrupowane powiadomienia przypominające.
• Metadane projektów i kategorii w Spotlight.
• Ciche powiadomienia zaraz po utworzeniu konta.
• Poprawki błędów (3.9.2)

Ratings and Reviews

Editors' Notes

Start dictation.

nplus001 ,

Great!

Fixing some bugs and making it more "fun" may help this app more interesting.

Editors' Notes

Start dictation.

Information

Seller
apivision.com
Size
49.9 MB
Category
Business
Compatibility
Requires iOS 11.2 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, Dutch, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese, Turkish
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2007-2018 Nozbe
Price
Free
In-App Purchases
  1. Nozbe Solo for 1 month ฿349.00

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

  • Siri

    Get things done within this app using just your voice.

More By This Developer

You May Also Like