ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

Work out from your phone. 10 muscle groups. Boost strength and power. Improve endurance. Speed up recovery. Prevent injuries. Redefine your training experience.

****THIS APPLICATION REQUIRES A POWERDOT WEARABLE DEVICE****

Get yours at www.getpowerdot.com

PowerDot is a companion app for a wearable electrical sports muscle stimulator that utilizes EMS technology and provides active athletes and sports enthusiasts with a new and unique way to train, recover and improve their overall sports performance and results. The app comes with a set of predefined workout routines – for all main muscle groups - aimed at athlete of any level engaged in virtually any sport.

Use your mobile phone to initiate and control your workouts with easy-to-follow instructions, safety advice and training recommendations. Users can take advantage of the following features:

• Control your workouts and adjust the intensity of the stimulation
• Use up to 2 PowerDots in Duo mode to stimulate your left and right sides simultaneously
• Access easy-to-follow instructions and safety advice instantly

Connect your PowerDot to the app, wear it on the desired muscle group, pick a program and start training!

PROGRAMS:

MUSCLE ENDURANCE
Improve performance in
 endurance-oriented sports disciplines

STRENGTH ENDURANCE
Improve performance in strength endurance-focused sports disciplines

RESISTANCE
Improve capacity to sustain intense 
and prolonged effort

STRENGTH
Improve performance in 
strength-oriented sports disciplines

EXPLOSIVE STRENGTH
Improve performance in explosive strength and speed oriented
 disciplines

ACTIVE RECOVERY
Improves and accelerates muscle recovery after an intense endurance exercise. Use within 2 hours after high endurance workout or competition

EXTENDED RECOVERY
Same as Active Recovery, but runs longer.

LIGHT RECOVERY
Low frequency non-fatiguing recovery intervention.

POTENTIATION
Increases contraction speed and prepares muscles for max power output. Use 5-10 mins before important competitions or sporting events

MASSAGE
Improves blood circulation, relaxes muscles, decreases muscular tension and helps to eliminate muscular toxins

Learn more about PowerDot at http://www.getpowerdot.com

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 2.2.3

Connectivity fixes and stability improvements

ข้อมูล

ผู้ขาย
Smartmissimo Technologies Pte Ltd
ขนาด
89.8 MB
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, อังกฤษ, อิตาลี, เดนมาร์ก, เยอรมัน, โปแลนด์
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© 2015 Smartmissimo Technologies Pte Ltd
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว