iTunes

เปิด iTunes Storeถ้า iTunes ไม่เริ่มทำงาน ให้คลิกที่ไอคอนของแอพพลิเคชัน iTunes ใน Dock หรือบนเดสก์ท็อปของ Windowsตัวบ่งชี้ความคืบหน้า
กำลังเปิด iBooks Storeหากไม่สามารถเปิด iBooks ได้ ให้คลิกที่แอพ iBooks บน Dock ของคุณตัวบ่งชี้ความคืบหน้า
iTunes

iTunes คือวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกในการจัดระเบียบและเพิ่มสื่อดิจิตอลในคอลเล็กชันของคุณ

เราไม่พบ iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการดาวน์โหลด app ฟรี SU for Princess Sirindhorn โดย 80root โปรดใช้ iTunes

ถ้ามี iTunes อยู่แล้ว คลิก ฉันมี iTunes เพื่อเปิดทันที

ฉันมี iTunes ดาวน์โหลดฟรี

SU for Princess Sirindhorn

โดย 80root

แอพนี้พร้อมใช้งานบน App Store สำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น

คำอธิบาย

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานในกำกับซึ่งประกอบด้วยคณะโบราณคดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยเป็นที่ตระหนักดีว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ ทรงเป็นเมธีด้านวัฒนธรรม ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังทรงเป็นนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2522 ทรงเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีพ.ศ. 2536 และยังทรงส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรสืบเนื่องมาโดยตลอด
ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรและหน่วยงานในกำกับข้างต้น จึงร่วมมือร่วมใจกันจัดทำโครงการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรััตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง สมเด็จพระเทพรััตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณในวาระมหามงคลยิ่งนี้ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพหน้าจอ

ภาพหน้าจอของ iPhone 1
ภาพหน้าจอของ iPhone 2
ภาพหน้าจอของ iPad 1
ภาพหน้าจอของ iPad 2

บทวิจารณ์ของลูกค้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทำให้ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ เกี่ยวกับพระองค์ท่านครับ

ทรงพระเจริญ

ได้เห็นงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อน
และได้เห็นรูปที่หาดูยากเพียบเลยค่ะ (ยิ้มมมม)

SU for Princess Sirindhorn
เปิดใน iTunes
App นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับทั้ง iPhone และ iPad
  • ฟรี
  • ประเภท: หนังสือ
  • ออกเมื่อ:
  • เวอร์ชัน: 1.0
  • ขนาด: 72.8 MB
  • ภาษา: อังกฤษ
  • นักพัฒนา:

ใช้ได้กับ: ต้องใช้ iOS 6.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

การจัดอันดับของลูกค้า

แอพพลิเคชันนี้ไม่ได้รับการจัดอันดับที่เพียงพอเพื่อแสดงผลสรุป