ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Are you looking to improve your English skills or want to prepare for the TOEFL exam? With TOEFL Practice Test you will be able to do both in a very fast period of time and with great results!
We are offering you a listening and reading part that makes the entire process complete and which prepares you for the exam.
On the listening side you have 50 lectures and 50 conversations, while on the reading side you have 185 reading comprehension lessons, 35 lessons for sentence completion, 50 for incorrect word and 46 lessons for synonyms. All of these combined are offering you a complete, refined and professional way to prepare for this important exam!
All of these exercises and reading tests are designed in such a way so that they mirror what you can find in the real TOEFL exam, so by checking these out you will definitely have the opportunity to bring in front new rewards and great experiences all around.
In the case off exercises you will have a timer in order to see how fast you can complete everything. You can use our TOEFL Practice Test to really simulate the exam and rest assured that once you complete all that our app has to offer you will have no problem passing the exam with flying colors. Download TOEFL Practice Test right now and prepare for the TOEFL exam in the proper manner!
Features:
• Hundreds of listening and reading lessons
• Easy to use interface
• Helps you properly prepare for the TOEFL exam

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 1.4.0

Bug fixes

การจัดอันดับและความเห็น

iiuu

คุณแนน

i can't install in my phone

Janunya

Kwangly

Good for me

ข้อมูล

ผู้ขาย
Thanh Vu Truong
ขนาด
23.5 MB
ประเภท
การศึกษา
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 7.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
ไทย, กรีก, คาตาลัน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, นอร์เวย์บุคมอล, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มลายู, ยูเครน, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, สโลวัก, อังกฤษ, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, เวียดนาม, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© New Star
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. Incorrect Word ฿69.00
  2. Conversations ฿179.00
  3. Reading Comprehension ฿179.00

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ