ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Weather Magic is the best dedicated utility to keep yourself in the know about weather around you and any other location you want to keep tabs on!

With Weather Magic you can select different cities at once to see their current and future forecasted weather via intuitive customizable widgets. Furthermore, since weather data for every selected location is updated a hundred times a day, you can rest assured that the information you see is never going to be out-of-date or simply be wrong!

Weather Magic provides you with a visually striking yet intuitive user interface to get your weather information through. The app boasts vibrantly colorful animated background screens tailored to current weather conditions and feature automatic day and night cycle modes. To boot, this unique forecasting utility offers users access to a sleek 'locations' screen from where cities can be selected and deleted instantly, as well as the option of utilizing either Celsius or Fahrenheit temperature reading scales based on your personal preferences.

Weather Magic Features:

● Global weather forecasting capabilities for multiple locations.

● Fully customizable Settings functions Display options, brightness settings, Layout preferences featuring unique widget layouts, and an in-depth Help section.

● The Informational widget layout options include:

- Short-term forecast only mode
- Long-term forecast only mode
- Current weather only mode
- Text-only mode

● Intuitive customizable interface with relevant day/night weather animations, graphic hourly and daily future forecast bars, and more.

● Flexible location search options give you the power to find places to monitor by zip code, town names, airport codes, geo-position, and more.

● Ability to get weather alert push notifications & real-time climate and weather alerts for every location monitored.

● The wealth of weather information users can see at a glance with Weather Magic includes:

- 7 day and 24 hour forecasts
- "Feels Like" temperature readings
- Dew Point temperature information
- Daily high and low temperature estimates
- Wind speed and direction information
- Wind Chill readings
- Humidity and precipitation information
- Visibility details
- Sunrise and Sunset times
- Precipitation chances
- Air Pressure readings in inches, mm’s or mbars
- Imperial or Metric system readout options
- 12 or 24 hour time formats
- Daytime and Nighttime modes
- UV Index

**************************************************

Want to get the most out of your Weather Magic experience? Upgrade to Weather Magic Premium and instantly unlock the power to:

● Keep tabs on up to ten cities at once instead of just 2!

● Get full access to Cloud, Satellite, Rain, and Radar Maps for every location you’re following via Weather Magic!

● View every informational widget type for every location you’re following at once.

● Get free from the annoyance of in-app ads once and for all!

**************************************************

The app's weather data comes directly from Weather Underground to guarantee that you get the most reliable and accurate weather information in the world!

มีอะไรใหม่

เวอร์ชั่น 2.3.2

Performance improvements & bug fixes

การจัดอันดับและความเห็น

2.8 จาก 5

5 รายการจัดอันดับ

5 รายการจัดอันดับ

Wiset

Wisetkhhhhhhh

Good

Boon

Boonanake

Friendly user.

Pol3998

Aug a3

Good

ข้อมูล

ผู้ขาย
Finggs Tecnologia LTDA.
ขนาด
81.7 MB
ประเภท
สภาพอากาศ
ใช้ได้กับ
ต้องใช้ iOS 6.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch
ภาษา
อังกฤษ
จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© Finggs
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ