ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

รับแอป YouTube อย่างเป็นทางการสำหรับ iPhone และ iPad
เห็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังดูอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเพลง เกม วงการบันเทิง ข่าว และอื่นๆ อีกมากมาย, ติดตามช่องต่างๆ, แชร์กับเพื่อน, แก้ไขและอัปโหลดวิดีโอ และดูบนอุปกรณ์ทุกชนิด

คุณยังสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ ดูว่าอะไรกำลังมาแรง แสดงออกถึงตัวตนของคุณด้วยการแสดงความคิดเห็น แชร์วิดีโอกับเพื่อน แคสต์วิดีโอขึ้นจอทีวี และอื่นๆ อีกมากมาย ทำทั้งหมดนี้ภายในแอปได้เลย

ค้นพบวิดีโอที่คุณชื่นชอบได้อย่างรวดเร็ว
- เรียกดูวิดีโอแนะนำเฉพาะสำหรับคุณด้วยแท็บหน้าแรก
- ดูเรื่องราวล่าสุดจากครีเอเตอร์ที่คุณติดตามด้วยแท็บการติดตาม
- สำรวจวิดีโอสุดฮิตจากทั่วโลกด้วยแท็บมาแรง
- ค้นหาวิดีโอที่คุณเคยดูหรือกดชอบด้วยแท็บไลบรารี

เชื่อมต่อและแชร์
- ให้ผู้คนรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรด้วยการกดชอบ การแสดงความคิดเห็น หรือการแชร์s
- สร้าง แก้ไข เพิ่มตัวกรองหรือเพลง และอัปโหลดวิดีโอของคุณเอง ทำทุกอย่างได้ภายในแอป

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 14.10

แก้ไขสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและกำจัดข้อบกพร่องบางส่วน

การจัดอันดับและความเห็น

4.7 จาก 5
648.4K รายการจัดอันดับ
648.4K รายการจัดอันดับ
คนหวานใจ ,

อัพเดทเสร็จเร็วกว่าตอนที่ยังไม่อัพเเป็นร้อยเท่ารัยครับ

อัพแล้วครับเร็วกว่าตอนที่ยังไม่อัพเป็นร้อยๆเท่าครับ

DJ PlAm ,

ปรับ คุณภาพ

อยากให้มีการปรับคุณภาพในการเล่น YouTube ได้

ทิวาคา ,

ดีมากๆคับ

ปรับความละเอียดเครือข่ายได้ดีมากครับ

ข้อมูล

ผู้ขาย
Google LLC
ขนาด
254.1 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 10.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch Apple TV.

ภาษา

ไทย, Belarusian, กรีก, กันนาดา, กัมพูชา, กาลิเชียน, คาซัค, คาตาลัน, คีร์กิซ, คุชราตี, จอร์เจีย, จีน (ฮ่องกง), จีนตัวเต็ม, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ทมิฬ, นอร์เวย์บุคมอล, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาบี, ฝรั่งเศส, พม่า, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, มราฐี, มลายู, มองโกเลีย, มาซิโดเนีย, มาลายาลัม, ยูเครน, รัสเซีย, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮารา, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อุซเบก, อูรดู, ฮังการี, ฮินดิ, ฮิบรู, เกาหลี, เช็ก, เซอร์เบีย, เดนมาร์ก, เตลุคู, เนปาล, เบงกาลี, เปอร์เซีย, เยอรมัน, เวียดนาม, เอสโตเนีย, แอฟริคานส์, แอลเบเนีย, โครเอเชีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ไอซ์แลนด์

จัดตามอายุ
คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปี จึงจะสามารถดาวน์โหลดแอพนี้ได้
มีเนื้อหาแนวสยองขวัญหรือหวาดกลัวปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีภาพเนื้อหาเรื่องเพศหรือภาพเปลือยปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่เหมือนจริงปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว หรือตลกร้ายปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงในการ์ตูนหรือฉากแฟนตาซีปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีการจำลองการพนันปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์และข้อมูลการรักษาโรคปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีเนื้อหาการใช้หรืออ้างถึงแอลกอฮอล์ ยาสูบ หรือยาเสพติดปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ มีการกระตุ้นและยุยงในด้านลบปรากฏอยู่บ่อยและมาก
ลิขสิทธิ์
© 2019 Google Inc.
ราคา
ฟรี
การซื้อภายในแอพ
  1. YouTube Red ฿429.00
  2. YouTube Red ฿459.00
  3. YouTube Premium ฿519.00

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้