ปีเตอร์จะกลับไปยังบ้านของเขา ที่ซึ่งเขาอาศัยอยู่กับป้าเมย์ ภายใต้การดูแลของโทนี่ สตาร์ค ที่ปรึกษาคนใหม่ของเขา ปีเตอร์พยายามอย่างหนักเพื่อจะย้อนกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาเดิม ๆ ทุกวัน แต่เขากลับต้องวอกแวกเพราะความคิดที่ว่าเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขามีอะไรที่มากกว่าการเป็นแค่สไปเดอร์ แมนเพื่อนบ้านผู้เป็นมิตรของคุณเท่านั้น และเมื่อวัลเจอร์ ปรากฏตัวออกมาในฐานะวายร้ายคนใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปีเตอร์ถือว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันจะถูกคุกคาม

    • เช่า ฿99.00
    • ซื้อ ฿499.00

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

การจัดอันดับและความเห็น

4.4 จาก 5
22 รายการจัดอันดับ
22 รายการจัดอันดับ

10+ COMMON SENSE MEDIA

Diverse, entertaining reboot has some language, violence.

ข้อมูล

สตูดิโอ
Columbia Pictures
ออกเมื่อ
ลิขสิทธิ์
© 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & ™ 2017 MARVEL.

ภาษา

หลัก
อังกฤษ (มีคำบรรยาย, AD, สเตอริโอ, Dolby)
เพิ่มเติม
กรีก (มีคำบรรยาย), กวางตุ้ง (มีคำบรรยาย), จีนตัวย่อ (มีคำบรรยาย), จีนตัวเต็ม (มีคำบรรยาย), ญี่ปุ่น (มีคำบรรยาย), ดัตช์ (มีคำบรรยาย), ตุรกี (มีคำบรรยาย), นอร์เวย์ (มีคำบรรยาย), บัลแกเรีย (มีคำบรรยาย), ฝรั่งเศส (มีคำบรรยาย), ฟินแลนด์ (มีคำบรรยาย), มลายู (มีคำบรรยาย), ยูเครน (มีคำบรรยาย), รัสเซีย (มีคำบรรยาย), สวีเดน (มีคำบรรยาย), สเปน (มีคำบรรยาย), สเปน (สเปน) (มีคำบรรยาย), สโลวัก (มีคำบรรยาย), สโลวีเนีย (มีคำบรรยาย), อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) (มีคำบรรยาย), อาหรับ (มีคำบรรยาย), อิตาลี (มีคำบรรยาย), อินโดนีเซีย (มีคำบรรยาย), ฮังการี (มีคำบรรยาย), ฮิบรู (มีคำบรรยาย), เช็ก (มีคำบรรยาย), เดนมาร์ก (มีคำบรรยาย), เยอรมัน (มีคำบรรยาย), โปรตุเกส (บราซิล) (มีคำบรรยาย), โปรตุเกส (โปรตุเกส) (มีคำบรรยาย), โปแลนด์ (มีคำบรรยาย), ไทย (มีคำบรรยาย, สเตอริโอ)

การเข้าถึง

CC
คำบรรยายทดแทนการได้ยิน (CC) หมายถึงคำบรรยายบทสนทนาในภาษาต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่บทสนทนาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
AD
คำอธิบายเสียง (AD) หมายถึงเสียงบรรยายที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นบนจอเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัดเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น

ศิลปินในภาพยนตร์นี้

ผู้ที่รับชมรายการนี้ยังซื้อ

ภาพยนตร์ประเภท แอคชั่นและการผจญภัย