iPhone Screenshots

Description

Piraeus banka je kreirala aplikaciju winbank Mobile Serbia za Vaš IOS telefon.
Winbank mobile banking je jedinstvena usluga Piraeus banke AD Beograd koja korisnicima omogućava da jednostavno, sigurno i brzo obave sve vrste bankarskih transakcija putem mobilnog telefona.
Winbank mobile banking je dostupna 24 sata svih sedam dana u nedelji, bilo gde da se nalazite i imate mobilni telefon i internet pri ruci.
Aplikacija Vam omogućava da:
- platite mesečne i druge račune,
- proverite stanje i promet po svim računima u Banci
- proverite stanje po svim debitnim i kreditnim karticama koje imate
- proverite kursnu listu
- obavljate menjačke poslove,
- proverite datum isteka dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu,
- i još mnogo toga ...

Aktivacija winbank Mobile Serbia banking aplikacije je besplatna.

Zahtev za korišćenje winbank mobile banking aplikacije možete podneti u bilo kojoj filijali Piraeus banke Beograd ili putem winbank internet banking aplikacije. Uslov za funkcionisanje winbank Mobile aplikacije je da klijent ima najmanje jedan otvoren račun u Piraeus banci.

Nakon ugovaranja usluge, putem SMS-a, dobićete korisničko ime i inicijalni PIN koji su potrebni za aktiviranje aplikacije, u roku od 24h na broj mobilnog telefona koji ste prijavili u tokom aplikacije za uslugu winbank Mobile.

Po instaliranju potrebno je da pokrenete aplikaciju i unesete dobijene podatke.
Dodatnu podršku vezano za Winbank možete dobiti na telephone 0-800-000-800,
+381 11 3024 077,+381 11 3024 078, kao i na e-mail winbank@piraeusbank.rs

Troškovi vezani za korišćenje usluga mobilnog bankarstva iskazani su u Tarifi naknada Piraeus banke za fizička lica.

--------

Piraeus Bank has created winbank Mobile Serbia application for your IOS phone.
Winbank mobile banking is a unique Piraeus Bank AD Beograd service which allows users to easily, safely and quickly perform all types of banking transactions via mobile phone.
Winbank mobile banking is available for 24 hours, seven days a week, wherever you are only prerequisite is that you have a mobile phone and internet at hand.
The application allows you to:

- pay monthly and other type of bills,
- check the balance and transactions for all accounts in the Bank
- check balances of debit and credit cards you have issued
- check the exchange rate
- perform exchange operations,
- check the expiry date of the overdraft on the current account,
- and so much more ...

Winbank Mobile Serbia app activation is free.

Winbank mobile Serbai banking applications requesr can be submitted at any branch of Piraeus Bank or through winbank internet banking applications. The condition for the operation of winbank Mobile Serbia applications is possession of at least one account in Piraeus bank AD Beograd.
 
After signing the contract for mobile banking service, client will receive via SMS within the 24 hours, name and initial PIN required to activate the application on the mobile phone number reported during the applications for winbank Mobile banking service.

After the installation please start the application and enter the obtained information.
Additional support related to Winbank can be obtained via the telephone support service number 0-800-000-800, +381 11 3024 077, + 381 11 3024 078, as well as via e-mail winbank@piraeusbank.rs

Costs related to the use of mobile banking services are included in the Tariff for Piraeus Bank for private individuals.

Information

Seller
Piraeus Bank S.A.
Size
5.2 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 6.1 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, Serbian
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2017 Piraeus Bank S.A.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer