iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app DHF Planner by BridgeIT, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

DHF Planner

By BridgeIT

Open iTunes to buy and download apps.

Description

See english description below the danish one!

Nu er det endeligt muligt for håndboldtrænere at tage AT øvelsesdatabasen med i træningslokalet og dermed vise øvelser for spillerne eller selv lade sig inspirere, mens der trænes. DHF har i samarbejde med BridgeIT lavet en app til iPhone og iPad med afsæt i Aldersrelateret træning.

Med  'Aldersrelateret træning' (AT) ønsker Dansk Håndbold Forbund at optimere træning og aktiviteter i børne- og ungdomshåndbolden og dermed den danske talentudvikling.
AT-materialerne er udviklet i samarbejde med Team Danmark.

For at have et let tilgængeligt materiale til alle børnetrænere er der udviklet en online-øvelsesdatabase som ligger på dhf.dk og det er det materiale, denne app tager udgangspunkt i. Appen indeholder specifikke træningsøvelser til aldersgrupperne U-6 til U-14. Øvelserne er opdelt indenfor forskellige områder (forsvar, angreb, teknik, fysisk træning etc.).

Det er vigtigt at huske, at øvelserne skal opfattes som vejledende, så føl efter og differentiér efter niveau. Det kan være relevant at benytte øvelser fra lavere - og i enkelte tilfælde højere - alderstrin.

Med appen er det muligt at oprette de(t) hold man træner og ved hjælp af kalenderfunktionen planlægge sine træninger så længe frem man måtte have lyst. Træningerne sammensættes enten ud fra de i forvejen eksisterende øvelser eller ud fra øvelser, man selv kan beskrive og tilføje til sit øvelseskatalog.

Med AT Håndbold ønsker DHF at markere følgende budskaber til landets engagerede trænere:
- at man i træningen bør skabe flest mulige aktive situationer (med bold) for den enkelte spiller.
- at man som træner skaber tryghed og gode oplevelser for alle.
- at man som træner prioriterer den fysiske træning - også for de yngste årgange.***
English description:
Now it is finally possible for handball trainers to use the AT exercises database during training and thereby show exercises for the players or let the trainers be inspired during training. DHF has in collaboration with BridgeIT made an app for iPhone and iPad based on age-related training.

Using the app, The Danish Handball Association wants to optimize training and activities for training children and thereby optimize the danish handball talent development. The content of the app is developed in collaboration with Team Danmark.

In order to have a easily accessible material for all trainers teaching, there has been an online exercises database on the website dhf.dk and the apps content is based on that. The app contains specific exercises for the age groups U-6 to U-14. The exercises are split into categories (defense, attack, technique, physical training etc.).
It is important to remember, that the exercises are there to inspire, so read them and trim them for your team. It could be relevant to sometimes select exercises from younger or older age groups.

Using the app, it is possible to create the team(s) you are training and using the calendar functionality you can plan training sessions for as long in the future as needed.
The training sessions are made using either the preinstalled exercises and/or the exercises the trainer can describe him-/her-self and add to the catalogue.

The Danish Handball Association wishes to deliver the following messages to the hard working handball trainers throughout the country:
-Create as many active (ball focused) situations for the individual player.
-Create a feeling of safety and joyful experiences for everybody.
-Prioritize the physical training - also for the youngest age groups.

What's New in Version 1.1.0

English info below!

-Informationsknappen i kataloget er blevet fjernet og erstattet med selve informationsteksten for årgang og tema som nu bliver vist over de relevante tabeller.
-Overskriften i kataloget 'Taktikoversigt' er blevet ændret til 'Temaoversigt'.
-I temaerne 'Træningspas forslag', er PDF filerne med eksempler blevet tilføjet hvor disse findes.
-Der er blevet rettet småfejl i tema- og øvelses-teksterne.
-Der kan nu tilføjes video til egne øvelser.

English info:
-The information button in the catalogue has been removed and replaced with the information text itself and that text is shown above the relevant tables.
-The headline in the catalogue 'Taktikoversigt' has been changed to 'Temaoversigt'.
-In the theme 'Træningspas forslag' the PDF files with examples has been added where relevant.
-Minor text changes has been made in the theme- and exercise-texts.
-You can now add video for your own exercises.

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
iPad Screenshot 5
DHF Planner
View in iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
  • Free
  • Category: Sports
  • Updated:
  • Version: 1.1.0
  • Size: 748 MB
  • Language: English
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 4.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.