16 Songs, 54 Minutes

EDITORS’ NOTES

Parental Advisory Explicit Content

EDITORS’ NOTES

Parental Advisory Explicit Content
TITLE TIME

Ratings and Reviews

Mükemeliıs ,

NEDENNNN

NEDEN TÜRKÇE RAPÇİLER YOKKKK EY POWER ŞİRKETİ

ğui ut ,

O y

Önemli için Şşmö olur olur o şüğüuüüıpğıişüüüü