iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organise and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Hadis

by Anadolu Üniversitesi

This course material is only available in the iTunes U app on iPhone or iPad.

Course Description

 Kur’ân-ı Kerîm ile onun sözlü ve uygulamalı biçimde hayata intikal ettirilmiş modeli olan sünnet dinin vazgeçilmez ve ayrılamaz iki esasını oluştururlar. Zira Allah Resûlü (s.a.v.) ilâhî vahyin sadece insanlığa ulaştırıcısı değil, aynı zamanda uygulayıcısıdır ve bütünü ancak vahiy ve uygulaması birlikte teşkil ederler. Hadisler de sünnetin sözlü veya yazılı kayıtlarını içeren tarihî vesîkalardır. Din açısından bu kadar hayatî önem taşıyan hadislerin kaydı ve korunması için İslâm bilginleri ve hadisçiler insan takatini zorlayan bir gayret ortaya koymuşlardır. Hadis ilmi, bu gayret sayesinde, bugün, hiçbir dinde ve bilim dalında olmadığı kadar çok geçmişe ait güvenilir bilgiyi insanlığın bilgi dağarcığına kazandırmıştır.

Hadis Tarihi ve Usûlü dersinde içeriği ve tarihî seyri hakkında genel bilgi sahibi olduğumuz Hadis ilmi, önyargılardan uzak ve usulüne uygun biçimde faydalanmak isteyen çağdaş insan için, çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu bilgiler, insanlığın istifadesine sunulmuş ortak birikimi oluştururlar. Zira Allah Resûlü doğru bilgiyle/ilâhî vahiyle desteklendiği kadar, uygulaması esnasında da ilâhî vahyin gözetiminde olmuş ve sürçmesi durumunda doğru davranışa yönlendirilmiştir.

Son iki yüzyıla kadar sünnet/hadisler ile ilgili bu algı devam etmekte iken, farklı bakış açısı ve medeniyetlerin Müslüman toplumlara yönelik sömürge faaliyetlerinin sonucu önce Batılı araştırmacı ve misyonerlerin, sonra da onları destekleyenlerin eleştirileriyle hadislere/sünnete yönelik algıda farklılaşmalar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, gerek Hadis Tarihi ve Usûlü, gerekse Hadis dersinin içeriği, bu çerçevede hissedilen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ancak, farklı kesim ve seviyelerden gelen öğrencilerin varlığı da dikkate alınarak konular, yoğun bilgi ağırlıklı değil, genel birikimi yansıtacak şekilde ele alınmıştır.

Hadise yönelik problemlerin en önemlisi olması ve gerek Kur’ân-ı Kerîm gerekse hadislerin yanlış anlaşılmasına yol açması sebebiyle, dersimizde öncelikle Kur’ân Sünnet bütünlüğü konusu üzerinde duruldu, ardından Sünnetin/hadislerin din açısından ifade ettiği öneme dair değerlendirmelereyer verildi. Allah Resûlü’nün terbiyesinde yetişmiş altın nesil döneminde nasıl algılandığını ortaya koymak açısından ayrı bir ünitede sahâbîlerin sünnete/hadislere bakışına yönelik örnekler üzerinde duruldu. Daha sonra da hadislerin en doğru biçimde anlaşılabilmesine yönelik ilkelere dikkat çekildi. 

Customer Reviews

Çok Güzel

Sayın rektörüm, i-tunes ve etkileşimli kitaplar sayesinde artık kitapların basılmasına gerek kalmayacak ve herşey bundan sonra internet üzerinden okunabilecek herhalde, değil mi?

Vektör

Evet.

Teşekkür ederim

ALLAHUTEARAZIOLSUN

Hadis
View in iTunes
  • Category: Islam
  • Language: Turkish

Customer Ratings