iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organise and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

İslam Mezhepleri Tarihi

by Anadolu Üniversitesi

This course material is only available in the iTunes U app on iPhone or iPad.

Course Description

Temel İslamî ilimlerin en önemlilerinden birisi olan İslam Mezhepleri Tarihi disiplini, geçmişte var olan ve bugün yaşamakta olan mezhep ve akımların dini nasıl anladıklarını objektif olarak tespit etmeye ve bunların görüşlerinin tarihi, siyasi ve sosyal temellerini ortaya koymaya çalışır. Bununla da kalmaz, günümüzdeki durumları hakkında özgün etütler ortaya koyarak mevcut fiili durumu araştırma masasına yatırır. Bu yönüyle İslam Mezhepleri Tarihi, diğer İslâmiyât branşlarıyla kıyas kabul etmeyecek düzeyde dünya ile, (dünkü ve bugünkü) siyaset ve (dündeki, bugündeki) insanlar ile ilgilidir. Bu yüzden, ülkemizin dünyada ve bilhassa kendi bölgesinde siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda çok önemli misyonlar yüklendiği yirmi birinci yüzyılın içinde bulunduğumuz şu ilk yıllarında, İlahiyat sahasında yüksek öğrenim yapmakta olan öğrencilerimiz için günümüz İslam mezhepleri ve akımlarını tanımanın ne kadar ufuk açıcı olduğu herhalde tartışılamaz.

İnsanımız, görsel ve yazılı medyada, internetin sanal dünyasında, ajanslara ve web sitelerine yansıyan satırlarda hergün mutlaka mezhep ve akımlarla ilgili haber ve yorumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Küreselleşen dünyada, iletişim ve ulaşım imkânlarının çok geliştiği bir zamanda, farklı dinlerden, mezheplerden, cemaatlerden olan insanların birbirleriyle irtibata geçmesi çok kolaylaşmıştır. Ne iyi ki bu süreçte, her farklılığı kavga ve savaş nedeni görüp her şeyi tek tipleştirmeye ve bunu başaramadığı takdirde de yok etmeye alışık bir siyasal ve toplumsal zihniyet ikliminden, farklılıklarla diyaloğa geçme eğiliminde olan çoğulcu bir siyasal ve toplumsal zihniyet iklimine doğru epeyce yol almış durumdayız. Fakat farklılıkların oluşturduğu bir zenginliğin nitelik ve niceliği, erbabınca mutlaka bilinmek durumundadır. Bu bilgi, söz konusu zenginliği ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız için en verimli şekilde kullanmanın yolunu bizlere gösterecektir. İnsanlar birbirlerini yakından tanıyacak, varsa önyargılar bir tarafa bırakılacak, ihtilaf noktaları belki daha iyi anlaşılacak, bu noktalar üzerinde durularak potansiyel çatışmaların önüne geçilecek, tabii ki bu arada yakınlaştıran-birleştiren ortak noktalar da keşfedilecek, farklılıkları istismar ederek ülkemiz ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyen kötü niyetli odaklarla başetme yolları bulunacaktır. Tüm bu malumat ve pratikler ilerleme, gelişme, barış, kardeşlik doğrultusunda bizlere ve ülkemize uzun mesafeler kat’ettirecektir.

İslam Mezhepleri Tarihi
View in iTunes
  • Category: Islam
  • Language: Turkish

Customer Ratings