Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

無論從世界上各個地方,我們讓健康和管理以及關懷照護,變的方便且及時。

名醫實時通會員APP主要功能特性如下:

--線上諮詢--

名醫實時通提供一個給健康照護專業人士、診所、健康中心以及會員及其關懷他的人一個服務平台,使他們能透過手機上視訊、語音、文字、圖像以及錄音檔等方式進行諮詢,不受地理空間與時間限制而方便的解決了在健康以及照護上的問題。

--健康分析報告--

這個APP提供您一個針對您的健檢數據,轉化成實用全方位的健康分析與報告,針對會員提供之各項健康資訊與檢驗資料,可分析罹患多種癌症、5大慢性病與未來發生冠心病之風險評估。同時包含了專業醫生及營養師的綜合意見與營養健康補充建議。

--實時關懷服務--

1. 慢病健康管理
能夠經由輸入方式、或指定的量測設備由藍芽無線傳輸記錄並同步到您的個人健康資料檔案,由圖表方式隨時方便監控您的健康狀態。並能隨時依量測的數據,即時產出您目前的健康現況分析,並可同步分享數據資料給醫生、營養師及衛教人員,以及關懷您健康的家人與照護者。

2. 異常追蹤與提醒功能
透過凱琳女士(Ms. Caring)的介面,可對於會員健康檢查的異常數據狀態,以及需要回診或檢查的訊息,通知給會員。並且對於診所重大訊息以及衛教資訊,能即時同步給會員。

Có gì Mới

Phiên bản 1.46

改善/更新界面

Xếp hạng và Nhận xét

4.2/5
9 đánh giá
9 đánh giá

Thông tin

Người bán
Lush Era Limited
Kích cỡ
149.6 MB
Danh mục
醫藥
Tương thích

需要 iOS 9.0 或以上版本。與 iPhone、iPad 及 iPod touch 相容。

Ngôn ngữ

日語、簡體中文、繁體中文、英語、西班牙文、越南文

Tuổi
分級為 12+,因為內容涉及:
偶而/輕度醫藥/醫療資訊
Bản quyền
Copyright © 2017 Lush Era Limited
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích