iTunes

正在開啟 iTunes Store。如果 iTunes 尚未開啟,請按一下 Dock 或 Windows 桌面上的 iTunes 應用程式圖像。進度指示器
正在開啟 iBooks Store。如果 iBooks 尚未開啟,請在 Dock 中按一下 iBooks App。進度指示器
iTunes

若要輕鬆整理及新增數位媒體收藏,iTunes 是全世界最簡單的工具。

我們在您的電腦上找不到 iTunes。 若要下載 Nguyen Ha 的免費 App Truyện Người Lớn Audio Hay Nhất Mới Nhất,請立即取得 iTunes。

已經有 iTunes 了? 現在按一下「我有 iTunes」以開啟 iTunes。

我有 iTunes 免費下載

Truyện Người Lớn Audio Hay Nhất Mới Nhất

開發者:Nguyen Ha

此 App 只在 iOS 裝置的 App Store 提供。

描述

- Kho truyện audio người lớn đặc sắc, tuyển chọn được câp nhật liên tục, với các giọng đọc đầy đê mê, sung sướng đến tột cùng.
- Hàng trăm truyện mới nhất độc quyền duy nhất được cập nhật liên tục.
Các tính năng chính của ứng dụng:
- Nghe truyện audio và đọc sách.
- Tìm kiếm truyện
- Chạy nền tiết kiệm pin, chơi audio ngay cả khi đã khoá màn hình.
- Điều khiển file audio tại màn hình khoá.
- Tự động đảo bài, lặp bài.
- Đọc kho truyện khổng lồ offline miễn phí
- Đánh dấu, quản lý danh sách truyện yêu thích.
- Thay đổi font chữ, phù hợp với nhu cầu mỗi bạn đọc.
- Đánh dấu, quản lý vị trí đang đọc của từng truyện, tự động quay lại vị trí đánh dấu cuối cùng để đọc tiếp.

Các truyện nổi bật:
- Cô giáo Thảo
- Chú Kim
- Bảy đêm khoái lạc
- Cô hàng xóm
- Chuyện tình văn phòng
- Xóm trọ tình đầu…

1.2 版本的新內容

Better performance.
Update dataBase.

螢幕快照

iPhone 螢幕快照 1
iPhone 螢幕快照 2
iPhone 螢幕快照 3
iPhone 螢幕快照 4
iPhone 螢幕快照 5
iPad 螢幕快照 1
iPad 螢幕快照 2
iPad 螢幕快照 3
iPad 螢幕快照 4
iPad 螢幕快照 5
Truyện Người Lớn Audio Hay Nhất Mới Nhất
在 iTunes 上檢視
此 App 專為 iPhone 和 iPad 設計
  • 免費
  • 類別: 娛樂
  • 更新日期:
  • 版本: 1.2
  • 大小: 56.1 MB
  • 語言: 英語
  • 開發人員:
您必須年滿 17 歲才能下載此 App。
  • 頻繁/強烈的成人/性暗示題材
  • 偶而/輕微的酒精、菸草或藥物使用或相關內容
  • 偶而/輕微的色情內容與裸露

相容性: 需要 iOS 7.0 或以上版本。與 iPhone、iPad 及 iPod touch 相容。

客戶評分

此應用程式尚未收到足夠的評分,無法顯示平均評分。