Screenshots

Description

Application จริงใจกับแสนดี ตอนการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่ง และเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้ เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียน เพื่อนเล่นของทุกคนนะ

คำอธิบาย Application
สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์

ข้อมูลบทเรียน
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด ป.2/3 สำรวจและอธิบาย พืชและสัตว์สามารถตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส

Feature
- มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
- เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์ และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย
- เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- เรียนรู้ลักษณะการตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัสของพืชและสัตว์
- ทบทวนบทเรียนผ่านการทำแบบฝึกหัดและเกม
- มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆ ทบทวนความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม
- มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง
- ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ

What's New

Version 1.0.2

Fixed Bugs

Information

Seller
Info Media Innovation Co.,Ltd.
*WEA.AppPages.Size*
32.2 MB
Category
Education
Compatibility
Requires iOS 5.1.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Languages
English, Czech, Dutch, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Turkish
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2015 Info Media Innovation
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like