Screenshots

Description

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้
1. การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด
2. การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตราจากสารเคมี
3. การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากแมลงสัตว์กัดต่อย
4. การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้

Feature
- Application เรื่อง กู้ภัย วัยจิ๋ว มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง
- รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
- ปฏิบัติภารกิจ เพื่อสะสมไอเทมระหว่างเกม
- จำลองมาจากเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน
- สื่อสารผ่านฉาก และตัวการ์ตูนที่น่ารัก สดใส เหมาะสำหรับเด็ก
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

What's New

Version 1.0.2

fix bug

Information

Seller
Info Media Innovation Co.,Ltd.
Size
29.2 MB
Category
Education
Compatibility
Requires iOS 5.1.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Languages
English, Czech, Dutch, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Turkish
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2558 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like