iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To buy and download A Shine Show Shock by Flitwits Ltd, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

A Shine Show Shock

By Flitwits Ltd

This app is only available on the App Store for iOS devices.

Description

THE FLITLITS /Y SBRIDION
BILINGUAL /ENGLISH /CYMRAEG/PRINT BOOKS BY JOHN CATT EDUCATIONAL

Story Title: A Shine Show Shock/ Teitl y Stori: Y Sioe Sglein

ENGLISH VERSION:
Laugh and Learn with the Flitlits
Categories: STORY/EDUCATION /8-11/First Language
Content: Curriculum/Literacy/Language/Reading/Social Development

•ENGLISH /WELSH /U.S. ENGLISH versions of the text and narration
•RESEARCHED extensively in partnership with experienced educators
•SPANS the divide between picture books and chapter novels
•DEVELOPS IMPROVED LITERACY /appeals to both genders /encourages boys to read more
•13 DIVERSE, TIMELESS characters that champion differences
•COMPREHENSIVE EDUCATIONAL SECTIONS that offer CROSS-CURRICULAR lesson planning options /schools /home teaching
•‘TAP ON THE MAP’ section reveals the characters /home plots /landmarks /significant stars /17 INTRODUCTORY STORIES
•PLOTS and LANDMARKS that link extensively to generic curricula
•LINE BY LINE HIGHLIGHTING of the lyrical text to best effect. Linguistics, including Sentence Structure, may be incorporated into grammar exercises as outlined in the educational guides
•Supported by further details on:http://www.theflitlits.com

The central character, JESTER BIT, is a scamp with a heart. His mischief leads to compassion, empathy, team work and a sense of fair play. Readers are invited to look behind the stories, the habitat, the interplay between the characters and more.

SYNOPSIS

This surprising story finds Jester Bit spotting this and plotting that at his home on Prank Plot. Could the think tank sitting under Jester's hat help him to win the Star of Stars at a Shine Show? Nosy shoes may off run off clues, but do bugs with bags hide secrets?

FEATURES

•Language Selection
•Automatic Page Turning
•Scroll Back to Previous Image or Page
•On /Off Auto Play Speech
•Text Highlighting
•Interactive Features
•Narration Volume Control
•Music Volume Control
•Page Number Display

INFORMATION

Developer: Chaos Trend Ltd
Category: kids/Books/Education
Version: 1.0
Size:
Rating: 8-11; First Language
Compatibility:
Website: http://www.theflitlits.com
Feedback: theflitlits@gmail.com

FERSIWN CYMRAEG

Dysgu wrth gael sbri gyda'r Sbridion

Cyfres Unigryw /App/ Hwyl /Addysgol /Llythrennedd/Cwricwlwm /Dwyieithog/Chaos Trend

Mae'r cynnwys yn, neu yn dwyn:

•FERSIYNAU CYMRAEG /SAESNEG /SAESNEG yr U.D. o'r testun a'r lleisio
•PONTIO'R BWLCH rhwng llyfrau lluniau a nofelau
•ADRAN ADDYSGOL GYNHWYSFAWR a THRAWSGWRICWLAIDD ar gyfer gwersi / ysgolion /addysgu yn y cartref
•Canlyn YMCHWIL HELAETH mewn partneriaeth ag addysgwyr profiadol
•ANNOG SGILIAU LLYTHRENNEDD /apelio i'r ddau ryw /annog bechgyn i ddarllen mwy
•13 O GYMERIADAU AMRYWIOL, DIAMSER sy'n hyrwyddo gwahaniaethau
•NODWEDD 'TAPIO AR Y MAP' i ddatgelu'r cymeriadau /plotiau cartref /tirnodau /y sêr /17 o STORïAU BYRION
•CYSYLLTU'R PLOTIAU a'r TIRNODAU ag elfennau eang o gwricwla generig
•AMLYGU'R TESTUN linell wrth linell
•CEFNOGAETH ar: www.ysbridion.co.uk

Mae drygioni'r cymeriad canolog, Digri Pwt, yn dysgu plant am dosturi, empathi, gwaith tîm a chwarae teg.
Cânt eu gwahodd i edrych y tu ôl i'r storïau, y cynefin, y cydadwaith rhwng y cymeriadau a mwy.

CRYNODEB

Yn y stori hon, a fydd modur meddwl Digri, sydd dan ei wallt, yn ei helpu i ennill seren sgleiniog?
Mae'n bosib y bydd pâr o esgidiau arogli yn canfod cliwiau. Ond... oes gan bryfyn gyfrinachau yn ei sachau?
Mae Heti Bwm-Bwm yn swnio'n boenus ond yn canu’n dyner i ddyfrgwn y Ffrwd Frwd, yn enwedig i ddyfrgi, Llai.

NODWEDDION

•Dewis Iaith
•Troi Tudalennau Awtomatig
•Troi yn ôl i Ddarlun neu'r Dudalen Flaenorol
•Agor /Cau Lleisio Awtomatig
•Amlygu'r Testun Linell wrth Linell
•Nodweddion Rhyngweithiol
•Dewis Uchder y Lleisio
•Dewis Uchder y Gerddoriaeth
•Opsiwn Arddangos Rhif y Dudalen

GWYBODAETH

Datblygwr: Chaos Trend Ltd
Categori: Plant/Llyfrau/Addysg
Fersiwn: 1.0
Maint:
Ardrethu: 8-11; Iaith Gyntaf
Cysondeb:
Gwefan: http://www.ysbridion.co.uk
Adborth: ysbridion@gmail.com

What's New in Version 1.0.3

64 bit support.

iPad Screenshots

iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
iPad Screenshot 5

Customer Reviews

Enchanting story for kids

For me it was a pleasure to read the story, to look at the illustrations, to hear the narrative. My grandkids were charmed. A Shine Show Shock also teaches kids what is really important in life: friendship, wish to help. It is also very important, that the story can be heard in Wells & English: both versions could be useful for learning the language.

A Shine Show Shock
View in iTunes
  • $1.99
  • Category: Education
  • Updated:
  • Version: 1.0.3
  • Size: 73.5 MB
  • Languages: English, Welsh
  • Seller:
Rated 4+
  • Made for Ages 9–11

Compatibility: Requires iOS 5.1.1 or later. Compatible with iPad.

Also Included In

Customer Ratings

This application hasn’t received enough ratings to display a summary.