Screenshots

Description

BIS-Online คือ ระบบการเรียนแบบออนไลน์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ สัญญาณโทรศัพท์ 3G ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าเลือกสมัครและเรียนในวิชาที่ตัวเองสนใจในลักษณะของ VOD (Video On Demand) โดยการป้อนรหัสผ่านเพื่อ Login เข้ามาเรียนศึกษาวิชาที่ลงทะเบียนไว้ตามเวลาที่ตนเองสะดวก และสามารถติดตั้งพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการการเลือกใช้งานตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่ง BIS-Online การเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้น การผลิตสื่อให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้น
นอกจากระบบการผลิตและทีมงานที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้มาเรียนคือ อาจารย์ผู้สอน ซึ่ง BIS-Online ได้มีการสรรหาอาจารย์สอนผู้ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีเทคนิคในการสอนเพื่อให้การเรียนผ่านออนไลน์เป็นเรื่องที่สนุกไม่น่าเบือ และจะทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะติดตามในการเรียนอย่างต่อเนื่อง

What’s New

Version 1.0.7

- Update show ebook offline status.
- Bug fix

Information

Seller
Openserve Co.,Ltd.
Size
32.3 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 8.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Openserve Co.,Ltd.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like