Screenshots

Description

บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด เกิดขึ้นจากการต่อยอดของธุรกิจในเครือบริษัท เรสเตอร์ กรุ๊ป ผู้จำหน่ายเก้าอี้นวดไฟฟ้าแบรนด์เรสเตอร์ เพื่อตอกย้ำถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจทางด้านการตลาด ประกอบกับความตั้งใจของผู้บริหารที่ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ กลยุทธ์วิธีการต่างๆ ในการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงทัศนคติในการมองสิ่งต่างๆในความคิดเชิงบวก และเรื่องราวต่างๆ จึงถูกถ่ายทอดผ่านออกมาเป็นตัวหนังสือ

Information

Seller
MEB Corporation Ltd.
Size
22.8 MB
Category
Books
Compatibility
Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Languages
English, Thai
Age Rating
You must be at least 17 years old to download this app.
Unrestricted Web Access
Copyright
© MEB Coporation ltd. / DAMRONG PINKOON
Price
Free
In-App Purchases
  1. Devil’s Strategy ป..ยุทธ์ $24.99
  2. Strategy + Idea เ..ุทธิ์ $24.99
  3. Marketing Idea(1) $24.99

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like