Capturas de pantalla

Descripción

(Español más abajo)
______________________

METROMINUTO
Un mapa sinóptico de Pontevedra que expresa as distancias entre distintos puntos da cidade e o tempo aproximado que tardarás en percorrelas.

DISTANCIAS E TEMPOS CAMIÑANDO POLA CIDADE
Un plano peonil coa estética dun tradicional plano de metro. Metrominuto marca algunhas das rotas que se poden realizar a pé en Pontevedra. Indica a situación dos principais elementos de mobilidade (estacións, aparcadoiros gratuítos e os principais de pago) ademais de sendas e paseos fluviais.

A ESENCIA
A importancia do Metrominuto consiste en moverse por unha cidade a pé.

O PROPÓSITO
Animar a veciños, veciñas e visitantes que utilicen a súa propia enerxía para moverse pola cidade. Grazas aos procesos de domesticación do automóbil, reduxemos o 66% os gases que os coches emitían á atmósfera nos quince primeiros anos deste século.

INDICA A SITUACIÓN DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DE MOBILIDADE
Estacións, aparcadoiros gratuítos e os principais de pago, ademais de sendas e paseos fluviais. Metrominuto resulta tamén unha chiscadela ás fórmulas gráficas dos planos dos transportes de viaxeiros, unha estética que en liñas e cromatismos forma parte da iconografía urbana contemporánea.

CALCULANDO TEMPOS E ENERXIA NECESARIA
Para calcular o tempo que se tarda en cubrir as distancias tómase unha velocidade de referencia de entre 4 e 5 km/h. A finalidade perseguida no deseño de cada unha das rutas permitirá clasificalas segundo a súa dificultade en saudables, turísticas etc.

INFORMACIÓN DO TEMPO LOCAL
Ferramentas como a información do tempo e a predicción para os próximos días enriquecen a experiencia usando Metrominuto. Un plano sinóptico que mide as distancias entre varios puntos de interese da cidade, clasificados por categorías. Metrominuto é unha ferramenta lixeira multiplataforma que che axudará a percorrer a cidade.

Un proxecto do Concello de Pontevedra

______________________


METROMINUTO
Un mapa sinóptico de Pontevedra que expresa las distancias entre distintos puntos de la ciudad y el tiempo aproximado que tardarás en recorrerlas.

DISTANCIAS Y TIEMPOS CAMINANDO POR LA CIUDAD
Un plano peatonal con la estética de un tradicional plano de metro. Metrominuto marca algunos de los rumbos que se pueden realizar a pie en Pontevedra. Indica la situación de los principales elementos de movilidad (estaciones, aparcamientos gratuitos y los principales de pago) además de sendas y paseos fluviales.

LA ESENCIA
La importancia del Metrominuto consiste en moverse por una ciudad a pie.

El PROPÓSITO
Animar a vecinos, vecinas y visitantes que utilicen su propia energía para moverse por la ciudad. Gracias a los procesos de domesticación del automóvil, se ha reducido el 66% los gases que los coches emitían a la atmósfera en los quince primeros años de este siglo.

INDICA LA SITUACIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE MOVILIDAD
Estaciones, aparcamientos gratuitos y los principales de pago, además de sendas y paseos fluviales. Metrominuto resulta también un guiño a las fórmulas gráficas de los planos de los transportes de viajeros, una estética que en líneas y cromatismos forma parte de la iconografía urbana contemporánea.

CALCULANDO TIEMPOS Y ENERGIA NECESARIA
Para calcular el tiempo que se tarda en cubrir las distancias se toma una velocidad de referencia de entre 4 y 5 km/h. La finalidad perseguida en el diseño de cada una de las rutas permitirá clasificarlas según su dificultad en saludables, turísticas etc.

INFORMACIÓN DEL TIEMPO LOCAL
Herramientas como la información del tiempo y la predicción para los próximos días enriquecen la experiencia usando Metrominuto. Un plano sinóptico que mide las distancias entre varios puntos de interés de la ciudad, clasificados por distritos. Metrominuto es una herramienta ligera multiplataforma que te ayudará a recorrer la ciudad.

Un proyecto del Ayuntamiento de Pontevedra

Visita la web de la app: http://metrominuto.pontevedra.gal

Novedades

Versión 1.0.3

Mejoras de funcionamiento.

Información

Vendedor
Concello de Pontevedra
Tamaño
50.7 MB
Categoría
Viajes
Compatibilidad
Requiere iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
Idiomas
Español, Inglés
Edad
Clasificación 4+
Copyright
© Concello de Pontevedra
Precio
Gratis

Compatibilidad

  • Compartir en familia

    Hasta seis miembros de una familia podrán usar esta app mientras la función Compartir en familia esté activada.

Quizás te interese