Screenshots

Description

Mae CAM yn cynnig platfform i gerddoriaeth arbrofol a ffilmiau anturus o Gymru, yn ogystal â rhoi sylw i artistiaid o amgylch y byd sydd o'r un brethyn creadigol. Yn gweithredu fel rhaglen radio, yn guraduron ffilmiau a rhaglenni dogfen flaengar, yn gylchgrawn digidol ac yn gyfres o ddigwyddiadau byw - mae CAM yn hafan i feddwl amgen.

• Mae’r ap yma yn rhoi rhagflas o’r rhaglen radio ‘Cam o’r Tywyllwch’ gan ganolbwyntio ar gerddoriaeth amgen a gaiff ei greu yng Nghymru.
• O fewn yr ap byddwch yn gallu gwrando ar bedwar cymysgiad arbennig ar gyfer bob tymor.
• Bydd pob cymysgiad yn cynnwys traciau gan artistiad blaengar hen a newydd o Gymru ac yn adlewyrchu y math o gerddoriaeth gaiff ei chwarae ar ein rhaglen radio yn rheolaidd.


CAM is a platform for experimental music and film from Wales, as well as showcasing artists from around the world cut from the same creative cloth. CAM operates as a radio show, adventurous film and documentary curators, a digital magazine and a series of live events – a haven for alternative thinking.

• This app gives a taste of the ‘Cam o’r Tywyllwch’ radio show, concentrating on the alternative music created in Wales.
• Within the app, you will be able to listen to four special mixes, one for each season.
• Every mix will include tracks from leading artists, old and new, from Wales that reflects the type of music played on our radio show regularly.

What's New

Version 1.0

This update is signed with Apple’s latest signing certificate. No new features are included.

Information

Seller
Robert James
Size
92 MB
Category
Music
Compatibility
Requires iOS 9.2 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Languages
English
Age Rating
Rated 9+ for the following:
Infrequent/Mild Mature/Suggestive Themes
Copyright
© CAM 2016
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like