Screenshots

Description

Uwaga: Ciągłe używanie modułu GPS uruchomionego w tle można drastycznie zmniejszyć żywotność baterii. Funkcja działania w tle jest używana w działach "Spacery" i "Zaplanuj swój spacer".

Dzięki aplikacji „Spacerownik Teatralny” można wybrać się na spacer jedną z wielu przygotowanych, m.in. przez artystów i teatrologów, tras w różnych miastach Polski lub stworzyć swój oryginalny spacer umożliwiający poszerzenie wiedzy o dziejach polskiego teatru i odniesienie ich do lokalnej historii.

Po określeniu miasta spaceru, a następnie trasy tematycznej lub jednego z przygotowanych miejsc związanych z teatrem, rozpoczęta zostanie nawigacja prowadząca według przygotowanej mapy. Po dotarciu do każdego z punktów spaceru dostępne będą informację z nim związane, a niekiedy materiały dźwiękowe i filmowe.
Dzięki aplikacji można także zaprojektować własne trasy spacerów. W zależności od posiadanego wolnego czasu lub miejsca, do którego się zmierza, aplikacja pokaże miejsca teatralne leżące w pobliżu. Możliwie jest także zaprojektowanie własnego spaceru z wybranych punktów położonych nie tylko w wybranym mieście, ale różnych miejscach opisanych w aplikacji.
Ulubione spacery, zarówno te już przygotowane, jak i indywidualnie zbudowane przez użytkownika można zapamiętać dzięki utworzeniu własnego konta. Pozwala ono na zapisanie tras spacerowych, poszczególnych miejsc, a także udostępnienie spaceru znajomym za pomocą portalu społecznościowego Facebook.
Atrakcyjna i niekonwencjonalna forma proponowanych szlaków ma zachęcać do zwiedzania oraz poznawania teatralnej przeszłości poszczególnych miejsc. Aplikacja stworzona w ramach projektu „Spacerownik Teatralny” pomaga w odnalezieniu w miejskiej architekturze przestrzeni dla teatru niegdyś bardzo ważnych, a dziś zapomnianych oraz zwrócenia na nie uwagi mieszkańców i turystów.
Zapraszamy!

----------------

Note: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. This feature is used in section WALK TOURS and PLAN YOUR WALK.

With the application "Spacerownik Teatralny" you can go for a walk, in various Polish cities, on one of the many walking routes designed, among others, by artists and theatrologists. You can also create your own original walking route enabling increased knowledge about the history of Polish theatre and its reference to the local history.

After choosing the city and your thematic route, or one of the suggested places connected with the theatre, the navigation system will be initiated and guide you along the chosen route. When reaching each point of the walking route you will be provided with information associated with this specific site, in some places audio and video materials will be also available.
With this application you can also design your own walking route. Depending on your free time or place, to which you are heading, the application will show the theatrical spots located nearby. It is also possible to design your own walking route from selected points located not only in a chosen city, but also from a variety of locations included in this application.
Creating your own account allows saving your favorite walking routes, both those already created, as well as individually designed by the user. It allows you to save walking routes, specific locations, as well as sharing your walking routes with friends on Facebook.
Attractive and unconventional form of the suggested walking routes aims to encourage the user to explore the city and learn about the theatrical past and history associated with different places. The application created within the frames of the project "Spacerownik Teatralny" helps in locating in the urban architecture places once very important for the theatre, yet today often forgotten. The aim of the application is to draw the attention of residents and tourists to these places.
Welcome to “Spacerownik Teatralny”

What's New

Version 1.1.0

Poprawki znalezionych błędów i usprawnienia interfejsu.
-----
Bugfixes and interface improvements.

Information

Seller
Instytut Teatralnyim. Zbigniewa Raszewskiego
Size
2.6 MB
Category
Travel
Compatibility
Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Languages
English, Polish
Age Rating
Rated 4+
Location
This app may use your location even when it isn't open, which can decrease battery life.
Copyright
© 2016 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like