iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Stratégie by CoverPage s.r.o., get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Stratégie

By CoverPage s.r.o.

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Stratégie sú jediný odborný mesačník o marketingu, reklame, médiách. Na slovenskom odbornom trhu majú dlhoročné a stabilné postavenie.
V septembri 2010 sa stali prvým slovenským časopisom dostupným na iPade.

Je to titul pre komunitu pracujúcu v oblastiach, kde je marketingová komunikácia nevyhnutná. Rovnako sem patrí cieľová skupina ľudí, ktorí pracujú v oblasti médií, reklamy, servisných agentúr a online prostredí. Stratégie prichádzajú s novinkami a inšpiráciami. Zaoberajú sa tým, ako efektívne využívať marketingové nástroje, ktoré formy komunikácie fungujú, ako sa správa konkurencia. Nevyhnutnosťou v obsahu sú dáta a výskumy.

Stratégie ponúkajú v priebehu roka takmer dve desiatky monotematických špecializovaných príloh, orientovaných na najvýznamnejšie segmenty komunikačného priemyslu na Slovensku. Mnohé z nich sa stali takmer oficiálnymi ročenkami jednotlivých profesijných asociácií a odvetví. Špecializované prílohy ponúkajú ešte detailnejší pohľad na aktuálny stav v daných odvetviach, trendy a perspektívy ich ďalšieho rozvoja.

V aplikácii máte možnosť zakúpenia predplatného* a týmto spôsobom máte vydanie k dispozícii ešte skôr ako je v stánku! Zároveň získavate prístup k celému archívu až do Januára 2010.

* Platba za predplatné bude zaplatená z vášho iTunes účtu po potvrdení o nákupe. Predplatné sa automaticky obnovuje, čo znamená, že bude automaticky predĺžené po vypršaní jeho platnosti. Vždy môžete zrušiť nasledujúce predĺženie predplatného najneskôr 24 hodín pred koncom súčasného predplatného obdobia.
Predplatné na 12 mesiacov: 54,99€ (4,58€ za vydanie)

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na http://www.coverpageapp.com/policy

---------------------------------------

Stratégie magazine is one of its kind magazine specialized in marketing, advertising and media. It has the longstanding and stable role in the Slovak market. It was the very first magazine available on iPad in Slovakia, starting in September 2010.

Stratégie is the title for community working in industries where marketing communication is the necessary part of business. It is also for group of people working in media, advertising, agencies and online environment. We are bringing the innovation and inspiration.

It is all about using marketing effectively, ways of communication which work the best and competition and their behavior. Important part of the content is always the data and research.

Stratégie magazine also brings nearly twenty specialized supplements, orientated to the most influential segments of communication industry in Slovakia. Lot of the supplements became almost the official year-book of some of the professional associations. Specialized supplements are bringing even more detailed sight of current state of each field, trends and the perspective of its future enlargement.

In application, there is possibility to buy a subscription* and get your favourite issues even before they are printed! You also get an access to archive of all issues from January 2010.

* Payment for subscription will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase. Subscriptions are auto-renewable, means that they will be automatically renewed after they expire. You can always cancel next renewal of subscription at least 24-hours before the end of the current period. You can choose among three lengths of subscription:
Subscription for 12 months: 54,99€ (4,58€ per issue)

More information about privacy policy visit http://www.coverpageapp.com/policy

What's New in Version 2.7.1

- pridaná funcionalita schvalovania nákupov pri rodinnom zdieľaní (family sharing)
- oprava zobrazenia prvej strany na iPhone

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
iPad Screenshot 5
Stratégie
View in iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
 • Free
 • Category: News
 • Updated:
 • Version: 2.7.1
 • Size: 12.4 MB
 • Languages: English, Croatian, Czech, French, German, Hungarian, Polish, Serbian, Slovak, Spanish
 • Seller:

Compatibility: Requires iOS 5.1.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.

Top In-App Purchases

 1. Februar 2016$4.99
 2. STRATEGIE Jul 2012$5.99
 3. STRATEGIE Marec 2012$5.99
 4. Stratégie predplatné$54.99
 5. STRATÉGIE Apríl 2011$3.99
 6. STRATEGIE December 2010$4.99
 7. STRATEGIE September 2010$4.99
 8. Strategie September 2015$4.99
 9. Strategie August 2015$4.99
 10. April 2015$4.99