iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Bitheamaid Geanach

This book is available for download with Apple Books on your Mac or iOS device. Multi-touch books can be read with Apple Books on your Mac or iOS device. Books with interactive features may work best on an iOS device. Apple Books on your Mac requires OS X 10.9 or later.

Description

Bitheamaid Geanach

Bha Rebus glè chinnteach gum biodh an deannan seo de mhuinntir Dhùn Eideann fada na b’ fhosgailte an dèidh dhaibh glainne no dhà fìon òl aig àm dìnnearach. Dh’aithnich e duine no dithis. Aon tè a b’ aithne dha ’s i nighean a bha ag obair aig pàipear-naidheachd. Bha a gàirdean timcheall air meadhan an leannain aice. Bha duine eile ann agus shaoileadh duine gur i a bhean a bha còmhla ris. ’S ann air fhèin a bha an droch thuar: mar gum biodh dùil aige gum bu chòir do dhaoine a bhith ga aithneachadh. Cha robh an tè a bha ri thaobh ach beag le falt bàn oirre agus bha i co-dhiù deich bliadhna na b’ òige na esan.

‘Nach e BPA a tha san fhear ud?’ thuirt Sìne ’s i a’ sainnsireachd.

‘’S e Scully Atchison a th’ air,’ thuirt Rebus.

Bha Sìne a’ leughadh na duilleig-fiosrachaidh gu dùrachdach.

‘Am fear a tha gus a bhith air a mharbhadh an-nochd, ’s e duine àraidh ris an canar Ebeneezer Scrooge,’ thuirt i.
‘An tusa a mharbh e?’

Tha ‘Bitheamaid Geanach’ anns an taghadh seo de sgeulachdan eucoir Ian Rankin às na cruinnichidhean aige A GOOD HANGING (1992) agus BEGGARS BANQUET (2002). Clàradh, Mallachd Dean, A’ faicinn Rudan, Auld Lang Syne agus Club nam Fear-uasal – agus Freagairt Ceàrr, Balla-ciùil, Uinneag a’ Chothruim, Bitheamaid Geanach agus Thadthail Cuideigin air Eddie.. Ann an naoi de na sgeulachdan tha rannsachadh le Inspeactair John Rebus. An aon sgeulachd anns nach eil Rebus ’s e ‘Thadhail Cuideigin air Eddie’. A rèir Ian Rankin, tha an sgeulachd sin mu mhodh-obrach nam poileas: “Tha murtair innte, chaidh cuideigin a mhurt agus tha car san deireadh.” 

Bitheamaid Geanach
View in iTunes
  • $3.99
  • Available on iPad, iPhone and Mac.
  • Category: Mysteries & Thrillers
  • Published: Jan 24, 2017
  • Publisher: Grace Note Publications
  • Seller: Gonzalo J. Mazzei
  • Print Length: 19 Pages
  • Language: Gaelic
  • Version: 1.2
  • Requirements: This book can only be viewed on an iOS device with Apple Books on iOS 12 or later, or an iPad with iBooks 2 or later and iOS 5 or later, an iPhone with iOS 8.4 or later, or a Mac with OS X 10.9 or later.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this book.