iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Հայ Առաքելական Եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901֊1906թթ

This book can be downloaded and read in Apple Books on your Mac or iOS device.

Description

Մենագրությունը նվիրված է 20֊րդ դարասկզբին Հայ առաքելական եկեղեցում սկիզբ առած բարենորոգչական շարժման քննական վերլուծությանը։ Հեղինակը կրոնագիտական արժևորման է ենթարկում այն հասարակական֊քաղաքական և հոգևոր֊կրոնական նախադրյալները, որոնց անմիջական ազդեցությամբ առաջ եկան բարենորոգչական նախաձեռնությունները։
Քննական անդրադարձ է կատարվել 1903թ. հունիսի 12֊ի ցարական օրենքին և դրան նախորդող ու հաջորդող իրադարձություններին։

Հայ Առաքելական Եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901֊1906թթ
View in iTunes
  • $4.99
  • Available on iPhone, iPad, iPod touch, and Mac.
  • Category: Christianity
  • Published: Dec 05, 2012
  • Publisher: Յավրուհրատ
  • Seller: Ruben Mirakyan
  • Print Length: 204 Pages
  • Language: Armenian
  • Requirements: This book can only be viewed on an iOS device with Apple Books on iOS 12 or later, iBooks 1.3.1 or later and iOS 4.3.3 or later, or a Mac with iBooks 1.0 or later and OS X 10.9 or later.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this book.