iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Dulliau Ymchwil

ar gyfer Myfyrwyr Busnes, Rheolwyr ac Entrepreneuriaid

This book is available for download with Apple Books on your Mac or iOS device. Multi-touch books can be read with Apple Books on your Mac or iOS device. Books with interactive features may work best on an iOS device. Apple Books on your Mac requires OS X 10.9 or later.

Description

Cyhoeddwyd ‘Dulliau Ymchwil ar gyfer Myfyrwyr Busnes, Rheolwyr ac Entreprenuriaid’ gan Brifysgol De Cymru ac mae’n lyfr rhyngweithiol, aml-gyfrwng sy’n sail ar gyfer ymchwil academaidd ac ar gyfer defnydd ymarferol mewn amgylchedd busnes. 

Mae fideo, sain a delweddau yn dod a’r cysyniadau allweddol yn fyw, tra bo astudiaeth achos manwl yn rhedeg drwy’r llyfr yn dilyn profiadau myfyriwr (dychmygol) i weld sut mae hi yn mynd ati i wynebu’r heriau a’r anghenion sy’n codi ar wahanol adegau yn ei phrosiect ymchwil. Mewn mannau penodol yn y prif destun cyflwynir gweithgaredd adfyfyriol i annog y darllenydd i ystyried neu edrych yn ddyfnach ar yr agwedd dan sylw. 

Mae’r llyfr rhyngweithiol hwn yn cyfateb i fodiwl cyfan o astudio ar lefel Meistr (yn y DU) ac yn ganlyniad cydweithio rhwng ystod eang o staff academaidd a phroffesiynol ym Mhrifysgol De Cymru. Hefyd mae modd lawrlwytho’r animeiddiadau fideo o safle Prifysgol De Cymru ar iTunes U. 

Mae’r fersiwn Gymraeg yma o’r llyfr yn ganlyniad cydweithio rhwng Prifysgol De Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 
 
 ————————————
 
Published by the University of South Wales (USW), ‘Research Methods for Business Students, Managers and Entrepreneurs’ is a media-rich, interactive book, which provides a foundation for research, both for academic study and for practical application in a business environment. 
 
Video, audio and image gallery illustrations bring key concepts and examples to life, while a detailed case study runs through the book, following the experiences of a (fictional) student to see how she approaches the challenges and requirements that arise at the different stages of her research project. At selected points in the main text, a reflective activity is introduced to encourage the reader to consider or explore the aspect under discussion. 
 
This interactive book is equivalent to a full module of study at Masters' Level (UK) and is the result of collaboration between a wide range of academic and professional staff of the University of South Wales. The book’s video animations can also be downloaded from South Wales on iTunes U.
 
This Welsh version of the book is the result of partnership working between the University of South Wales and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

What's New in Version 1.2

Cywiriad i fideo 4.1 (t49) Correction to video 4.1 (p49)

Screenshots

screenshot 1
screenshot 2
screenshot 3
screenshot 4
screenshot 5
Dulliau Ymchwil
View in iTunes
  • Free
  • Available on iPad, iPhone and Mac.
  • Category: Textbooks
  • Published: May 31, 2016
  • Publisher: University of South Wales
  • Seller: Charlotte Freeman
  • Print Length: 182 Pages
  • Language: Welsh
  • Version: 1.2
  • Requirements: This book can only be viewed on an iOS device with Apple Books on iOS 12 or later, or an iPad with iBooks 2 or later and iOS 5 or later, an iPhone with iOS 8.4 or later, or a Mac with OS X 10.9 or later.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this textbook.