iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

11. Sınıflar Türk Edebiyatı Dersi

by Eyüboğlu Eğitim Kurumları

This course material is only available in the iTunes U app on iPhone or iPad.

Course Description

 • Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak
 • Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek
 • Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek
 • Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak
 • Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak
 • Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek
 • Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak
 • Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek
 • Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek
 • Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek
 • Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek
 • Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak
 • Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak
 • Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak
 • Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek 
TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11. SINIFLAR
ÖZEL AMAÇLARI 
 1. Edebiyatla düşünce, sosyal ve siyasi hayatın ilişkisini kavrar.
 2. Tanzimat Dönemi ile başlayan ve diğer edebi dönemleri de etkileyen düşünsel, ideolojik ve yazınsal akımları bilir, bu akımların edebiyattaki etkileri hakkında çıkarımda bulunur.
 3. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunu ve o dönemde ortaya çıkan yeni yazınsal türlerin özelliklerini bilir, metinlerden çıkarımlarda bulunur, o dönem sanatçılarını tanır.
 4. Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunu ve o dönemde ortaya konan eserleri bilir, metinleri inceler, metinlerden çıkarımlarda bulunur, o dönem sanatçılarını tanır.
 5. Fecr-i Âti Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunu ve o dönemde ortaya konan eserleri bilir, metinleri inceler, metinlerden çıkarımlarda bulunur, o dönem sanatçılarını tanır.
 6. Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunu ve o dönemde ortaya konan eserleri bilir, metinleri inceler, metinlerden çıkarımlarda bulunur, o dönem sanatçılarını tanır.
11. Sınıflar Türk Edebiyatı Dersi
View in iTunes

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this course.