iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

12. Sınıflar Coğrafya Dersi

by Eyüboğlu Eğitim Kurumları

This course material is only available in the iTunes U app on iPhone or iPad.

Course Description

Yoğun ve son derece önemli olan 12.sınıf Coğrafya müfredatına Doğa ve İnsan ünitesi gibi somut ve ilgi çekici bir üniteyle başlanacaktır. Böylelikle hayatın her alanını doğrudan ve yakından ilgilendiren Coğrafya dersinin derinliklerine doğru bir adım atılmış olacaktır.

İleriki konular için hem bir alt yapı oluşturulmuş hem de ana hatlarıyla Coğrafyanın içeriği görülmüş olacaktır. Bu seviyenin konularının, ortaöğretimde görülen bütün Coğrafya derslerinin alt yapısı olduğu unutulmamalıdır. Bu durum bu seviyeye algıyı açmalı ilgiyi artırmalıdır.
Olmazsa olmaz niteliğindeki haritalar ve atlaslar, bütün konular için bir kılavuz, bilgilerin kaydı ve kalıcılığı için zemin olmalıdır. 

Haritaların Coğrafyanın en önemli materyali ve ciddi bir konusu olduğu unutulmamalıdır. Görsel malzeme ve materyalin öğrenmedeki katkısı ve etkisi göz önüne alındığında animasyon, video, simülasyon, grafik, diyagram, blok diyagram gibi kaynakların özellikle Coğrafya dersinde daima el altında tutulması gerekmektedir.

Harita Bilgisi ünitesinde ; haritaların oluşum ve gelişim aşamalarıyla tür ve kullanım alanları aşamalı ve detaylı olarak ele alınacaktır. Renk ve çizgilerin(izohips) haritalardaki manaları kavranacak bu haritaların okunması kolaylaştırılacaktır. Coğrafi Konumda sihirli ve hayali çizgilerin(paralel-meridyen) dünyasına girilecek bu çizgilerin hayatın hangi alanlarına ve nasıl dokundukları  görülecektir.  

Yerkürenin Şekli ve Hareketleri ünitesi insandaki bir çok sorunun cevabı ve merakın mekanı olacaktır. Dünya’nın nasıl bir şekle ve neden bu şekle sahip olduğu, kendi etrafında ve güneş etrafında dönüş esasları ve etkileri, yörüngesinde eğik durması ve bunun sonuçları detaylıca ele alınacaktır. İklim Bilgisi ünitesiyle atmosferin ve atmosferin sebep olduğu olayların canlı varlığının nasıl temelini oluşturduğu görülecektir. Sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nemlilik ve yağış gibi iklim elemanları bütün hatlarıyla ele alınacaktır. Yerin Şekillenmesi ünitesinde, yerin derinlerinden gelen ve hala gizemini koruyan İç Kuvvetlerle Güneşten gelip alenen dünyayı şekillendiren Dış Kuvvetler incelenecektir. Beşeri Yapı ünitesi  bizi tarihin ilk dönemlerine götürecek ve oradan günümüze kadar geçen süreçte yerleşmeler ve yerleşmelerin geçirdiği değişim anlatılacaktır. Bu ünitede yerleşmeyi sınırlandıran faktörlere ve yerleşme tiplerine de değinilecektir.

Yaşadığım Yerden Ülkeme ünitesinde Türkiye’nin kısaca coğrafi konumu ile genel olarak fiziki ve beşeri profili ele alınacaktır. Bölgeler ve Ülkeler ünitesiyle bölge ve sınır kavramları öğrenilecek, sınırları ortaya çıkaran özellikler üzerinde durulacaktır. Son ünite olan İnsan ve Çevre, doğa-insan ilişkisinin doğallığını koruyup korumadığı, dengenin kimin aleyhinde ve lehinde olduğu ve bu dengede insani vazifelerin neler olduğu ele alınacaktır.
12. Sınıflar Coğrafya Dersi
View in iTunes

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this course.