iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

6. Sınıf Almanca Dersi

by Eyüboğlu Eğitim Kurumları

This course material is only available in the iTunes U app on iPhone or iPad.

Course Description

Almanca 6. sınıf programımız öğrencilerimizin dört ana dil becerisini (okuma-metin yorumlama, yazma, dinleme ve konuşma-sözlü iletişim)  geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerimiz öğrenirken planlama ve sorumluluk alma konularında cesaretlendirirler. Bu beceriler onlara ilerideki yaşamlarında da yararlı olacaktır. Dersimizin amaçlarını içeren detaylı bir liste okulun ilk haftası öğrencilerimize verilir.
 
FELSEFEMİZ 
İkinci yabancı dil dersinde; öğrencilerin farklı kültürleri tanıması, farklılıklara saygı duyması ve hoşgörü ile yaklaşması sağlanmaya çalışılır. Böylece öğrencinin ufkunu genişletmesi de amaçlanmıştır.
Öğretim metodu olarak öğrencinin o güne kadar edindiği kişisel bilgi ve öğrenme stratejileri dikkate alınır. Bu nedenle ikinci yabancı dil dersi, proje çalışmalarına yer verir, diğer derslerle de bağlantılar kurar.
Ders, daima öğrencinin var olan gerçekliğinden hareket eder. Öğrencide merak uyandırarak onların farklı ülkelerin kültürlerini ve günlük yaşam tarzlarını anlayabilmelerini destekler. Bu; öğrencinin keyif duymasını sağlayan, yaratıcılığını destekleyen, öğrenciye kişisel buluş ve keşifleri için fırsat veren ders içerik ve öğretim yöntemleri ile gerçekleşir. İkinci yabancı dil dersi, öğrencilerin düzeylerine uygun yöntemlerle düzenlenir. Buna göre:
  • Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, öğrenme fırsatları yaratılır ve bu, öğrenme sürecinin ön koşulu olarak anlaşılır.
  • Dil bilgisi odaklı yöntem yerine yaratıcılığı, sorun çözme ve eleştiri yetisini geliştiren iletişime dayalı öğrenme yöntemleri kullanılır.
  • Anlama, düşünme ve öğrenme yöntemlerindeki farklılıklar göz önüne alınarak kişisel olarak oluşturulan öğrenme biçimleri uygulanır.
  • Öğrencilerin öğrenme sürecinde olabildiğince bağımsız olmaları ve sorumluluk almaları sağlanır.
  • Öğrenciler,  bilişim araçlarını kullanmaları yönünde de desteklenir.
  • Okulun belirlediği öğrenci profilinin geliştirilmesi sağlanır.

İkinci yabancı dilde Avrupa Birliğinin ortak dil ölçütlerini ve MYP hedeflerini tek bir paydada birleştirerek uygulamaktayız. Seviyelere ve öğrenci profiline göre her yıl hedeflerimizi gözden geçirmekteyiz. 

ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİ
SÖZLÜ İLETİŞİM
 
Dinleme:
6. sınıf dinleme programı, öğrencilerimizin düzeylerine uygun olarak seçilen çeşitli konulardaki dinleme metinleri ile ilgili sorulara yanıt verebilmelerini, dinlediklerini not alabilmelerini, yönergeleri anlayabilmelerini ve birbirleriyle iletişim kurabilmelerini amaçlar.
 
Sözlü Anlatım:
Öğrencilerimizin kendisi, ailesi, okulu ve hobileri ile ilgili konuşabilmesi; günlük hayat akışını anlatabilmesi; okuduğu metni basit düzeyde özetleyebilmesi ve resim tasvir edebilmesi amaçlanır.
Öğrencilerin gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışında yeni öğrenilen sözcükleri ve dil bilgisi kalıplarını doğru ve yerinde kullanarak iletişim kurmaları beklenir. Öğrencilerin, etkileşim alanlarıyla ve kültürel-uluslararası konularla ilgili bilgi edinmeleri amaçlanır.
 
OKUMA ANLAMA
6. sınıf okuma programı öğrencilerimizin; 150 sözcüklük değişik türlerde metin (Öykü, roman…) okumalarını, okudukları metinden ana fikir çıkarabilmelerini, metinle ilgili basit soruları yanıtlayabilmelerini, bilmedikleri sözcükleri metindeki ipuçlarından çıkarabilmelerini, temel cümle yapılarını ve yazılı yönergeleri anlayabilmelerini, söz dağarcıklarını genişletmelerini amaçlar.
 

YAZILI ANLATIM
6. sınıf yazma programı öğrencilerimizin 50-100 sözcüklük uygun dil ve sözcük bilgisi kullanarak, yazım ve noktalama kurallarına uyarak değişik türlerde yazılar (e-posta, gün akışı) yazabilmelerini amaçlar.

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME 
Öğretme – öğrenme süreci sürekli ve etkili bir biçimde izlenmektedir. Bu süreç; uyguladığımız sınavlarla, projelerle, ödevlerin içeriğindeki gelişmelerle, sınıf içi katılımlarla izlenmektedir. Hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de MYP gerekliliklerini karşılayacak biçimde değerlendirme yapılmaktadır.
  • Her dönemde 2 yazılı ve 2 sözlü olmak üzere 4 not verilir.
  • Öğrenci çalışmaları aşağıdaki kriterler doğrultusunda  değerlendirilir.
Kriter A-Sözlü Anlatım
Kriter B-Görsel Yorumlama
Kriter C-Okuma Anlama
Kriter D-Yazılı Anlatım
 
Avrupa Konseyi tarafından belirlenen ve uluslararası çapta tanınmış A1-C2 yetkinlik/başarı düzeylerini içine alan Avrupa Dil Portföyü, öğrencilerin yöntem yetkinliklerinin geliştirilmesi, bu konuda bilinçlendirilmeleri ve yabancı dil alanındaki becerilerini kendi başlarına değerlendirebilmeleri için kullanılmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosu’nun öngördüğü öz- değerlendirme formları doldurtularak öğrencinin farkındalık kazanması sağlanır.
 
KAYNAKLAR 
 6. sınıflar ile yaz kitabı olarak “Der Hase und der Igel”, ders kitabı olarak ise
“Magnet  A1” kullanılmaktadır.
6. Sınıf Almanca Dersi
View in iTunes
  • Category: German
  • Language: German

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this course.