iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download and subscribe to JADRANKA LJUBIČIČ in JAŠA VRABEC by radioCona, http://www.cona.si/radio, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

JADRANKA LJUBIČIČ in JAŠA VRABEC

By radioCona, http://www.cona.si/radio

To listen to an audio podcast, mouse over the title and click Play. Open iTunes to download and subscribe to podcasts.

Description

Jadranka Ljubičič, an art historian and the artistic director of the Alkatraz Gallery. Jaša Vrabec, LL.M., holds a master’s degree in intellectual property law and works in the Office of the President of the Supreme Court of the Republic of Slovenia (the views of Jaša Vrabec expressed in this segment do not represent the official opinions of the institution that employs him). A conversation between a legal expert and an art curator about the authorship of a work created by copying another work. How do we handle the copy-and-paste technique? In today’s digitalized world, it takes only a fraction of a second and a click on the mouse to copy copyrighted works, so we need to be especially careful when dealing with the question of making use of other people’s copyrighted works or copying them. Here questions arise with regard both to moral rights (above all, the right to have one’s authorship acknowledged and the right to have the copyright respected) and to material rights (primarily, the right to reproduce and the right to use the work in a new way). How much freedom does the artist have in making art and how is he limited in this by the rights of other authors? In this context, does copyright function as something that encourages or as something that may even inhibit the development of art and access to knowledge? -------------------------------------------------- SLO: Jadranka Ljubičič, diplomirana umetnostna zgodovinarka in umetniška vodja galerije Alkatraz. mag. Jaša Vrabec LL.M – Master of Intellectual Property Law, zaposlen v Uradu predsednika Vrhovnega sodišča RS (stališča avtorja v tem prispevku niso uradna stališča institucije, v kateri je zaposlen). Razgovor med pravnikom in kustosinjo o avtorstvu dela, ki je nastalo s kopiranjem drugega dela. Kako ravnati s tehniko copy-paste? V digitaliziranem svetu je postalo kopiranje avtorskih del stvar delčka sekunde in enega klika, zato je treba posebno pozorno obravnavati problem prevzemanja tujih avtorskih del oziroma kopiranja. Pri tem se odpirajo vprašanja tako glede moralnih pravic (predvsem pravica priznanja avtorstva in pravica do spoštovanja avtorskega dela) kot glede materialnih pravic (predvsem pravica do reprodukcije in pravica do predelave). Kolikšna je svoboda umetnika pri ustvarjanju in kako je pri tem omejen s pravicami drugih avtorjev? Ali deluje avtorsko pravo v tem kontekstu kot spodbujevalec ali morda kot zaviralec razvoja umetnosti in dostopa do znanja?

JADRANKA LJUBIČIČ in JAŠA VRABEC
View in iTunes
  • Free
  • Category: Literature
  • Language: Slovenian

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this podcast.